Razpoložljivi jeziki:

Uvodnik

Utrditev evropskih vrednot

Drage bralke in bralci,

manj kot sedem mesecev pred evropskimi volitvami je Evropa na razpotju.

Vsakodnevno smo namreč priča pojavom, ki so se še pred nekaj leti zdeli nemogoči: pojavljajo se dvomi o smiselnosti EU in njene vrednote so se znašle na trhlih temeljih. Demokracija, svoboda, enakost, spoštovanje človekovega dostojanstva in človekovih pravic ter načela pravne države so na udaru v marsikateri državi članici. Toda vrednote so sam temelj evropske povezave, in če so ogrožene, je omajana tudi Unija kot taka.

Koledar dogodkov

22.-23. 11. 2018, Atene, Grčija

12. medijski seminar EESO za civilno družbo – Ponovna uveljavitev evropskih vrednot

28. 11. 2018, Bruselj

Vrh potrošnikov v EESO

30. 11. 2018, Bruselj

Reševanje vprašanja prezgodnjega zastaranja v Evropi

12.-13. 12. 2018, Bruselj

Plenarno zasedanje EESO

Na kratko

Gianluca Brunetti, novi generalni sekretar Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je za novega generalnega sekretarja imenoval Gianluco Brunettija, dosedanjega direktorja za kadrovske zadeve in finance. Novo funkcijo bo začel opravljati 14. novembra.

EESO je navdušen nad evropsko kinematografijo

V palači BOZAR v Bruslju je bila 23. oktobra premiera filma Hladna vojna Pawła Pawlikowskega, ki je za Ido leta 2015 prejel oskarja in bil razglašen za najboljšega režiserja na letošnjem festivalu v Cannesu. EESO je bil eden od partnerjev dogodka, ki ga je soorganiziral skupaj z Evropsko komisijo (programom Ustvarjalna Evropa), Evropskim parlamentom (filmsko nagrado LUX) in Bozarjem in si ga je ogledalo petsto obiskovalcev. V imenu EESO je dogodek odprla podpredsednica za komuniciranje Isabel Caño, ki je poudarila, da je kultura bistvenega pomena za civilno družbo in predvsem za dialog med različnimi kulturami. Uprizoritvi je sledil pogovor o svobodi izražanja in ustvarjalnosti v času totalitarizma z Ewo Puszczyńsko, kreativno producentko OPUS FILM, ki jo je vodil Robert Sołtyk, nekdanji dopisnik časnika Gazeta Wyborcza. Iz njega je mogoče izluščiti misel, da „kultura meje prehaja hitreje kot ljudje“. (ehp)

Na sliki: Juliette Duret, Bozar, Isabel Caño, podpredsednica EESO, Lucía Recalde, program Ustvarjalna Evropa – MEDIA, Ewa Puszczyńska, kreativna producentka, OPUS FILM

Luca Jahier: „Evropa mora biti trajnostna ali pa je sploh ne bo.“

Luca Jahier je na konferenci na visoki ravni o ciljih trajnostnega razvoja in pobudah za trajnostne globalne vrednostne verige, ki so jo gostili EESO, Evropska komisija ter Socialno-ekonomski svet Nizozemske, izjavil, da ni druge možnosti kot trajnostno gospodarstvo: „Evropa mora biti trajnostna ali pa je sploh ne bo“.

Organizacije civilne družbe zahtevajo, da Srbija okrepi pravno državo

Na 7. seji skupnega posvetovalnega odbora civilne družbe EU in Srbije, ki je bila v 23. oktobra v Beogradu, so organizacije civilne družbe obeh strani preučevale stanje pridružitvenega procesa Srbije.

EESO pozdravlja prvo posojilo za socialno gospodarstvo v okviru Junckerjevega načrta

Evropska investicijska banka (EIB) je španskemu socialnemu podjetju ILUNION odobrila posojilo v višini 35 milijonov EUR. Z odobritvijo posojila se priznava potencial socialnega gospodarstva, ki se ga EESO že dlje časa zaveda. S pomočjo posojila naj bi ustvarili 725 novih delovnih mest.

Novice EESO

Komisar Stylianides: rescEU je šele prva nadgradnja mehanizma civilne zaščite

EESO je zaradi dramatičnih posledic podnebnih sprememb pozval institucije EU, naj v okviru predloga o rescEU sprejmejo nadaljnje skupne ukrepe in politike za učinkovitejše in uspešnejše odzivanje na nesreče

 

EESO si želi večje vloge civilne družbe v zunanjem delovanju EU

Visoka predstavnica Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federica Mogherini se je 17. oktobra 2018 udeležila plenarnega zasedanja EESO, na katerem je razpravljala o glavnih zunanjih grožnjah in izzivih, s katerimi se sooča EU. Predsednik EESO Luca Jahier je poudaril pomembno vlogo EU kot ene največjih donatoric humanitarne pomoči in dejal, da „želijo organizacije civilne družbe sodelovati pri teh prizadevanjih“.

40 % proračuna EU bi bilo treba nameniti za varstvo podnebja

EESO se v mnenju o evropskem finančno-podnebnem paktu zavzema za zagotovitev financiranja ukrepov, ki so potrebni za prehod na zeleno gospodarstvo. Po njegovem mnenju bi bilo treba 40 % proračuna EU nameniti za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam.

EESO opozarja na nujnost močne in v celoti financirane skupne kmetijske politike

EESO je prepričan, da je močna in v celoti financirana skupna kmetijska politika (SKP) nujna, zato zavrača vsakršno zmanjšanje njenega proračuna. Pozdravlja zakonodajne predloge o SKP z novim poudarkom na večjih ambicijah na področju okolja in podnebnih sprememb, subsidiarnosti in poenostavitve, vendar želi, da SKP ostane skupna politika s trdnim enotnim trgom.

Nove ideje EESO za izboljšanje gospodarskega upravljanja v EU

EU economic governance

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je oktobra sprejel sveženj mnenj o gospodarskem upravljanju EU, ki snovalcem evropske politike ponuja nove ideje k sedanjim razpravam o poglabljanju ekonomske in monetarne unije (EMU) in naslednjega evropskega semestra.

Zmanjšanje proračuna za kohezijsko politiko je napačen signal

EESO je trdno prepričan, da je kohezijska politika ključnega pomena za prihodnost Evrope in da potrebuje zadostna sredstva in ustrezno reformo. Z zmanjšanjem proračuna v obdobju 2021–2027 bi poslali napačno sporočilo javnosti in ogrozili kohezijsko politiko. Proračun je treba ohraniti na sedanji ravni, sredstva za teritorialno sodelovanje pa povečati.

EESO poziva k hitremu, a postopnemu prehodu na trajnostno gospodarstvo

EU se je, poleg socialnih ciljev, zavezala k prizadevanjem za nizkoogljično gospodarstvo, ki bo bolj gospodarno z viri, in trajnostno. Financiranje teh zavez je ob upoštevanju okoljskih, socialnih in upravljavskih meril ogromen naložbeni zalogaj.

EESO podpira preskušanje SBBS na trgih, vendar poziva k trdnejšemu okviru za novi finančni instrument

SBBS

Vrednostni papirji, kriti z državnimi obveznicami (SBBS), lahko povečajo diverzifikacijo portfeljev državnih obveznic bank in drugih finančnih akterjev ter zmanjšajo z njimi povezano tveganje. To lahko pozitivno vpliva na stabilnost in odpornost finančnega sistema ter izboljša povezanost finančnih trgov.

Nova sklada za migracije in upravljanje meja bi se morala usmeriti v vključevanje migrantov

EESO podpira novi sklad za azil in migracije ter sklad za upravljanje meja in vizume. V mnenju, ki ga je pripravil poročevalec Giuseppe Iuliano in je bilo sprejeto na oktobrskem plenarnem zasedanju, se EESO strinja s predlogom Komisije za povečanje proračuna za obe področji politike, vendar meni, da je treba v imenu sklada za migracije ohraniti izraz „vključevanje“ ter sprejeti določbe za vstop zakonitih migrantov v EU.

EESO nasprotuje zmanjšanju obsega ESS+, glavnega sklada EU za naložbe v ljudi

EESO je zelo kritičen do predlaganega 6-odstotnega zmanjšanja sredstev za novi Evropski socialni sklad plus, v katerem bo, v novem dolgoročnem okviru financiranja EU (2021–2027), združenih več obstoječih skladov in programov, katerih namen je krepitev socialne razsežnosti Unije.

 

Tretji sveženj o mobilnosti bi moral upoštevati vse vrste prometa

Novi predlog Komisije mora biti ambicioznejši in upoštevati vse oblike prevoza. Osredotočiti se mora na intermodalnost v tovornem in potniškem prometu. EESO je v mnenju, ki ga je pripravila Giulia Barbucci in je bilo sprejeto na oktobrskem plenarnem zasedanju, podprl tretji sveženj o mobilnosti, ki ga je predstavila Komisija, hkrati pa pozval k ambicioznejšemu projektu.

EESO Komisiji: digitalizacija mora biti vključujoča

Program za digitalno Evropo, ki ga je pripravila Evropska komisija, je korak v pravo smer, saj priznava osrednjo vlogo digitalnih spretnosti in znanj, vendar pa bi moral bolj upoštevati družbena dogajanja. EESO je v mnenju, ki sta ga pripravila Norbert Kluge in Ulrich Samm, sprejeto pa je bilo na oktobrskem plenarnem zasedanju, podprl predlog Komisije in poudaril, da mora biti digitalizacija v Evropi vključujoča, digitalna dividenda pa enakomerno porazdeljena, za kar so potrebni ustrezni ukrepi politike.

Mesto potrošnikov je v osrčju financ

Čezmejne digitalne finančne storitve med evropskimi potrošniki še zdaleč niso priljubljene, saj imajo ti še vedno raje prave stike, ki jih imajo lahko z nacionalnimi bankami, ki poslujejo z občani. Potrebna bodo dodatna prizadevanja, da bodo evropski potrošniki imeli na voljo več izbire, produkte, ki so jasno razumljivi, in cenovno dostopne storitve, čezmejne transakcije pa bodo varnejše in bolje zaščitene. To so glavne ugotovitve razprave, ki je 26. septembra potekala na sedežu EESO.

Novice skupin

EU končno v smeri socialne Evrope?

Pripravila skupina delojemalcev

V Sankt Pöltnu je 12. oktobra 2018 potekala konferenca na temo evropskega stebra socialnih pravic
 

Svobodni poklici 4.0: trajnostna preobrazba poklicnih značilnosti

Pripravila skupina Raznolikost Evrope Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO)

Skupina EESO Raznolikost Evrope bo gostila dogodek, posvečen svobodnim poklicem in trajnostni preobrazbi poklicnih značilnosti. Cilj tega dogodka je na podlagi novih spoznanj in z mislijo na prihodnost opredeliti svobodne poklice v digitaliziranem svetu.

Kako podpreti podjetja v digitalni dobi – prehod MSP na digitalno tehnologijo

Pripravila skupina delodajalcev v EESO

Pomanjkanje ozaveščenosti, premalo razvita infrastruktura, visoki naložbeni stroški, pomanjkanje strokovnega znanja in neskladje v znanju in spretnostih so nekateri od izzivov, s katerimi se soočajo MSP, ko poskušajo izkoristiti digitalno revolucijo. Udeleženci konference „Kako podpreti podjetja v digitalni dobi – prehod MSP na digitalno tehnologijo“ so poskusili opredeliti morebitne ovire in predlagati rešitve za njihovo reševanje v prihodnosti. Dogodek je potekal 24. oktobra 2018 na Dunaju.

Kmalu v EESO/kulturne prireditve

Vaša Evropa, vaš glas! Leto 2019: glasujte za prihodnost!

Prihodnje leto bo Evropski ekonomsko-socialni odbor že deseto leto zapored organiziral odmeven dogodek Vaša Evropa, vaš glas!, ki mladim daje priložnost, da izrazijo svoje mnenje pri oblikovanju evropske politike. Leta 2019 bodo volitve novega Evropskega parlamenta, ki bo moral sprejemati zelo pomembne odločitve v času velikanskih sprememb na vseh področjih, od gospodarstva do komuniciranja ter od politike do socialnih trendov.