Govor predsednika EESO Luca Jahiera

Ekipa #vonderleyen je dobila zeleno luč: čas je, da ustvarimo trajnostno Evropo, ki bo v korist državljanov

27. november 2019

Z današnjim glasovanjem v Evropskem parlamentu se za Evropo začenja novo obdobje. Prepričan sem, da bosta nova predsednica Komisije Ursula von der Leyen in njena ekipa izvršnih podpredsednikov, podpredsednikov in komisarjev po spodbudnih rezultatih majskih evropskih volitev dali nov zagon naši celini. Državljani so nam dali na voljo pet let za izgradnjo jutrišnje Evrope in te priložnosti ne smemo zapraviti.

V načrtu za Evropo, ki ga je pripravila nova predsednica Komisije in v katerega je vključen zeleni dogovor kot nova strategija rasti za trajnostno Evropo, spolno enakost in temeljne pravice, se zvesto odražajo tudi prednostna prizadevanja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO). Kot institucija, ki zastopa evropsko civilno družbo, je EESO trdno prepričan, da je skrajni čas, da EU sprejme in začne izvajati ambiciozno zastavljeno agendo za trajnostni razvoj, za to pa moramo spremeniti svojo miselnost.

EESO je na oktobrskem plenarnem zasedanju predstavil svoj prispevek k delovnemu programu Evropske komisije za prihodnjih pet let in poudaril, da se mora EU osredotočiti na podnebne spremembe, digitalizacijo, pravno državo in globalizacijo ter sprejeti nov sistem upravljanja s tesnejšim sodelovanjem organizacij civilne družbe.

EESO svetuje Evropski komisiji, naj svoj prihodnji delovni načrt za leto 2020 in pozneje gradi na tem temelju. Poziva tudi k oblikovanju krovne strategije EU za trajnost do leta 2050, da bi začeli uresničevati agendo OZN za trajnostni razvoj do leta 2030 in njenih 17 ciljev trajnostnega razvoja. Evropska unija se je zavezala, da bo to dosegla do leta 2030.

Delovati moramo na vseh ravneh istočasno ter ustvariti dinamiko ukrepanja za reševanje nujnih okoljskih, gospodarskih in socialnih izzivov. Za pošten in pravičen prehod je nadvse pomembno izvajanje socialnega stebra. Odbor tudi poudarja, da je bistvenega pomena nova struktura upravljanja EU z novimi pravili in instrumenti za opredelitev in izvajanje politik EU. Zlasti bi bilo treba okrepiti vlogo Evropskega parlamenta, da bi se tako povečala demokratična odgovornost.

Za doseganje vseh razsežnosti trajnosti so potrebna obsežna prizadevanja in sodelovanje vseh akterjev. Odprta demokratična razprava, ki temelji na strukturiranem vključevanju civilne družbe, je bistvena za pravičen in učinkovit prehod.

Seznanjeni smo tudi z odločitvijo Ursule von der Leyen, da s konferenco o prihodnosti Evrope da nov zagon evropski demokraciji. Pri njeni organizaciji mora polno sodelovati EESO kot institucija EU, ki je najbližje državljanom in najbolj verodostojno uteleša participativno demokracijo. Na koncu naj povem, da sem zelo vesel, da je kultura sedaj priznana kot most med našo preteklostjo in prihodnostjo in da je pod novim imenom vključena v resor komisarke Marije Gabriel.

Bolj kot kdaj koli prej smo odločeni podpirati Unijo, ki si prizadeva doseči več.

Kot je dejala nova predsednica: „SKUPAJ se lotimo dela!“