Pripravila skupina delodajalcev v EESO

Trajnost je odločilnega pomena za podjetja in delodajalce, ki imajo kot nosilci razvoja osrednjo vlogo. Le zdravo in trdno gospodarstvo omogoča trajnostni razvoj. Poiskati moramo rešitve, ki prinašajo gospodarske, socialne in okoljske koristi. Čeprav imajo različne interesne skupine podobne poglede na trajnost, so pogosto različnih mnenj o tem, kako jo doseči.

To so nekateri od zaključkov razprave o tem, kako lahko podjetja spodbujajo trajnost, ki je 21. novembra 2019 potekala v Barceloni (Španija).

„Podjetja niso problem, temveč rešitev pri doseganju trajnosti,“ je v pozdravnem nagovoru dejal predsednik skupine delodajalcev Jacek Krawczyk. Poudaril je, da podjetja ponujajo in uvajajo tako podnebne kot okoljske rešitve.

V osrednjem delu razprave so predstavniki vseh treh skupin EESO predstavili svoja stališča o trajnosti. V razpravi se je izkazalo, da imajo delodajalci, delojemalci in okoljevarstveniki sicer različne poglede na trajnost, v marsičem pa so si enotni. „Konkurenca je ključnega pomena za trajnostni razvoj. Za konkurenco je potrebno dobro regulativno okolje, vsekakor pa ne več predpisov,“ je razpravo povzela Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala.

Srečanje je potekalo v okviru letne konference MedaWeek, katere namen je spodbujanje gospodarskega povezovanja v Sredozemlju. Člani skupine delodajalcev so bili med govorniki na novem forumu za razvoj podjetij v Afriki, vrhu ECOmeda o trajnostnem razvoju in forumu za podjetnice v Sredozemlju. Na slavnostni večerji je Jacek Krawczyk prejel nagrado za svoj prispevek k razvoju evro-sredozemskega zasebnega sektorja. (lj)