Posvetovalna komisija za spremembe v industriji (CCMI) v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru (EESO) je v mnenju na lastno pobudo pozvala k vključujočemu sektorskemu prehodu na digitaliziran železniški promet ter predlagala, da se potrebne naložbe v višini več kot 100 milijard EUR izvedejo na podlagi pobude Komisije.

„Da bi pospešili digitalizacijo, je pomembno pospešiti tudi uvedbo evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa,“ je dejal poročevalec Alberto Mazzola. „Železnica bi bila lahko temelj za razvoj vidika evropske digitalne identitete, ki je povezan z mobilnostjo, in sicer na podlagi zakonodajnega okvira, ki spodbuja konkurenčnost in inovacije.“

Med najpomembnejšimi nalogami bi moral biti poleg tega razvoj tehničnega in pravnega okvira. „Evropski socialni partnerji morajo vzpostaviti dialog, da bi predvideli in ublažili učinke avtomatizacije in digitalizacije ter tako zagotovili pravičen prehod,“ je poudaril soporočevalec Guy Greivelding.

V celotni fazi prehoda na digitalizirani železniški sistem je pomembno, da se upošteva tudi varnostni vidik ter sprejmejo odločni ukrepi za kibernetsko varnost. EESO zato priporoča tesnejše sodelovanje na tem področju med Agencijo Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA) in Agencijo Evropske unije za železnice (ERA). (sma)