Na konferenci EESO z naslovom Temeljne pravice in pravna država – trendi v EU z vidika civilne družbe, ki je potekala 5. novembra v Bruslju, je bilo izpostavljeno, da mora civilna družba nujno sodelovati pri krepitvi kulture pravne države v Evropi.

Ob poročilih o naraščanju števila kršitev temeljnih vrednot EU je bila na konferenci izražena potreba po zrelem in strukturiranem dialogu med vladami in civilno družbo, da bi zaustavili nazadovanje na področju pravne države v EU.

Konferenca je bila zasnovana na nedavno objavljenem poročilu EESO o stanju glede pravne države v Evropi. Poročilo je pripravila skupina EESO za temeljne pravice in pravno državo, potem ko je v letih 2018 in 2019 opravila prve obiske držav članic, da bi opredelila splošne trende v zvezi s to temeljno vrednoto EU in posebne nacionalne značilnosti. Skupina namerava v prihodnjih letih obiskati vse države članice EU. (ll)