Potencial modrega biogospodarstva je v EU še vedno neizkoriščen. EESO zato priporoča izvajanje vseevropskih pilotnih projektov, v katere bi bili vključeni lokalni akterji in znanstvena skupnost.

EESO je na zaprosilo finskega predsedstva pripravil raziskovalno mnenje o modrem biogospodarstvu. S tem izrazom označujemo gospodarske dejavnosti, ki temeljijo na trajnostni rabi obnovljivih vodnih virov ter s tem povezanem strokovnem znanju. Mnenje je bilo sprejeto na oktobrskem plenarnem zasedanju EESO.

Poročevalec Simo Tiainen pojasnjuje: „Z obnovitvijo biotske raznovrstnosti morij, jezer in rek se odpirajo nove priložnosti za podjetja. V ta namen so potrebne tehnološke inovacije in finančna podpora na podlagi ustreznih instrumentov.“

Modro biogospodarstvo bi moralo postati glavno področje v okviru programa sodelovanja EU z Združenimi narodi in orodje za uresničevanje ciljev glede podnebnih sprememb iz Pariškega sporazuma. „Potrebna bodo obsežna prizadevanja za obnovitev biotske raznovrstnosti v morjih in celinskih vodah, pa tudi za izkoristek njihovega potenciala za zajemanje CO2. Tako lahko na podeželskih, obalnih in otoških območjih tudi ustvarimo kakovostna delovna mesta,“ je zaključil soporočevalec Henri Malosse. (mr)