Pripravila skupina Raznolikost Evrope v EESO

Glede na to, da je novoizvoljena predsednica Evropske komisije enakost spolov uvrstila med svoje prednostne naloge in da je Direktiva EU o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih staršev in oskrbovalcev v fazi prenosa v zakonodaje držav članic, je treba nujno pregledati medsebojno učinkovanje med enakostjo spolov, usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja, starševstvom, sodobnimi družinami, oskrbovalci, pomočjo invalidnim družinskim članom, staranjem prebivalstva in demografijo.

Skupina Raznolikost Evrope v EESO je 12. novembra v Bruslju organizirala konferenco na visoki ravni o novih vzorih za evropske družbe, ki jo je moderiral Ralph Sina, vodja studia WDR/NDR v Bruslju.

Med govorniki so bili direktorica Evropskega inštituta za enakost spolov Virginija Langbakk, predsednica COFACE Europe Annemie Drieskens in nekdanji predsednik mreže evropskih družinskih združenj LGBTIQ+ (NELFA) Dominique Boren

Predsednik skupine Raznolikost Evrope Arno Metzler je kot eno od rešitev predlagal ustanovitev evropskega družinskega parlamenta, ki bi vsem zainteresiranim stranem omogočal mreženje in izmenjavo dobrih praks.

Prezentacije govornikov so na voljo tukaj.