Podkast EESO: Pogled s terena

Prva epizoda: Kakšno je stanje pravne države?

Titel 1

Pogled s terena je nova serija podkastov, ki jih pripravlja Evropski ekonomsko-socialni odbor. V njih obravnava aktualne teme, o katerih dandanes vsi razpravljajo, vendar to počne z vidika civilne družbe. Prinaša pričevanja deležnikov na terenu in članov EESO, ki zastopajo njihove interese v Bruslju.

Razpoložljivi jeziki:

Uvodnik

„V družbi, ki bi bila enakopravna, beseda spol ne bi obstajala. Vsak bi lahko bil to, kar je,“ je izjavila ameriška novinarka in feministka Gloria Steinem.

Za dosego take družbe pa je treba podvojiti napore, saj je kljub ugotovljenemu napredku enakost med moškimi in ženskami še vedno le sen. EESO si že več let prizadeva za ozaveščanje javnosti o tem vprašanju in njegovo ponovno umestitev v središče razprav. Nočemo le poslušati izjav o dobrih namenih na področju enakosti, temveč želimo videti politične odločitve, s katerimi bi jih lahko uresničili.

Stereotipe o spolih moramo preseči in nasprotovati tistim, ki jih širijo nekateri mediji, verske skupine ali drugi. Pozivamo, naj se proti neenakosti med spoloma dejavno bori na vseh področjih, sicer bo treba na enakost med moškimi in ženskami čakati še sto let.

Koledar dogodkov

19. december 2019, Bruselj:

16. seja notranje svetovalne skupine EU za Srednjo Ameriko

22. in 23. januar 2020, Bruselj

Plenarno zasedanje EESO

Na kratko

EESO organiziral svojo prvo konferenco o pravni državi

Na konferenci EESO z naslovom Temeljne pravice in pravna država – trendi v EU z vidika civilne družbe, ki je potekala 5. novembra v Bruslju, je bilo izpostavljeno, da mora civilna družba nujno sodelovati pri krepitvi kulture pravne države v Evropi.

Evropski ekonomsko-socialni odbor z novim logotipom

Novi logotip s tremi polkrogi simbolizira ozračje kompromisov v EESO, ki jih pri svojem delu sprejemajo tri skupine Odbora.

Novoletno voščilo

Drage bralke in bralci,

hvala vam za izkazano zanimanje v letu 2019! Vsak všeček, retvit, vsaka delitev in vsaka spodbudna beseda nam ogromno pomeni!

Želimo vam vesel božič in uspešno novo leto 2020!

Uredništvo EESO info

Novice EESO

Zelena luč Evropskega parlamenta novi Evropski komisiji, ki začne delo 1. decembra 2019

Govor predsednika EESO Luca Jahiera

Ekipa #vonderleyen je dobila zeleno luč: čas je, da ustvarimo trajnostno Evropo, ki bo v korist državljanov

27. november 2019

Z današnjim glasovanjem v Evropskem parlamentu se za Evropo začenja novo obdobje. Prepričan sem, da bosta nova predsednica Komisije Ursula von der Leyen in njena ekipa izvršnih podpredsednikov, podpredsednikov in komisarjev po spodbudnih rezultatih majskih evropskih volitev dali nov zagon naši celini. Državljani so nam dali na voljo pet let za izgradnjo jutrišnje Evrope in te priložnosti ne smemo zapraviti.

„Brexit je le vmesna postaja in ne končni cilj“

Na plenarnem zasedanju EESO 30. oktobra je med drugim potekala razprava z Michelom Barnierjem, glavnim pogajalcem Evropske unije za izvedbo in pripravo pogajanj z Združenim kraljestvom. Michel Barnier je pozval k tesnemu partnerstvu med EU in Združenim kraljestvom po izstopu, pri čemer mora biti ohranjanje miru na Irskem prednostna naloga, celovitost enotnega trga pa je nekaj, o čemer se ni mogoče pogajati.

Nagrado EESO za civilno družbo prejme ...

Evropski ekonomsko-socialni odbor je med skoraj 180 prejetimi navdihujočimi projekti, ki so kandidirali za nagrado za civilno družbo za leto 2019, posvečeno krepitvi vloge žensk in boju za enakost spolov, izbral pet finalistov.

Pravice in državljanstvo EU ne bi smeli biti naprodaj

V zadnjih letih, po finančni krizi, je več držav članic EU uvedlo sheme državljanstva in prebivanja za vlagatelje, da bi privabile naložbe in povečale svoje prihodke. Kot ugotavlja EESO v mnenju, sprejetem na oktobrskem plenarnem zasedanju, ta praksa povzroča resna tveganja in bi jo bilo treba v vseh državah članicah prepovedati.

Trajnostni razvoj mora v prihodnje postati glavna prednostna naloga Evrope

Prihodnost Evrope mora sloneti na trajnostnem razvoju. EESO zato v resoluciji, ki so jo pripravili Patricia Círez Miqueleiz, Rudy De Leeuw in Lutz Ribbe ter jo je sprejel na oktobrskem plenarnem zasedanju, svetuje Evropski komisiji, naj svoj prihodnji delovni načrt za leto 2020 in pozneje utemelji na tem stebru. Odbor poziva k oblikovanju krovne strategije EU za trajnost do leta 2050, da bi lahko uresničili agendo ZN za obdobje do leta 2030 in njenih 17 ciljev trajnostnega razvoja, k izpolnitvi katerih se je EU zavezala do leta 2030.

„Geostrateška in zgodovinska napaka“

EESO je kritičen glede odločitve Sveta, da se pristopna pogajanja s Severno Makedonijo in Albanijo ne začnejo.

Kultura lahko okrepi EU

Na dnevnem redu plenarnega zasedanja EESO oktobra je bila tudi razprava na temo rEUnesansa – kulturna vizija za Evropo.

Razpravo je odprl predsednik EESO Luca Jahier, ki je izrazil zadovoljstvo, da je Emmanuel Macron podprl njegovo zamisel o renesansi za Evropo. „Ne smemo pozabiti, da je bila naša celina skupni kulturni prostor, preden je postala politična zamisel – takšen prostor pa ne more biti homogen, temveč raste iz raznolikosti in gibanja.“

EESO poziva k pobudam za izkoristek ogromnega potenciala modrega biogospodarstva za rast

Potencial modrega biogospodarstva je v EU še vedno neizkoriščen. EESO zato priporoča izvajanje vseevropskih pilotnih projektov, v katere bi bili vključeni lokalni akterji in znanstvena skupnost.

EESO predlaga uvedbo sistema certificiranja na ravni EU za zaupanja vredne izdelke umetne inteligence

EESO predlaga, naj EU razvije certifikat za zaupanja vredne izdelke umetne inteligence, ki bi ga izdajal neodvisni organ po preverjanju, ali izdelki izpolnjujejo bistvene zahteve, kot so odpornost, varnost ter neobstoj predsodkov, diskriminacije ali pristranskosti. Svoj predlog je podal v dveh nedavnih mnenjih, v katerih je ocenil etične smernice Evropske komisije za umetno inteligenco. EESO predlaga, naj EU razvije certifikat za zaupanja vredne izdelke umetne inteligence, ki bi ga izdajal neodvisni organ po preverjanju, ali izdelki izpolnjujejo bistvene zahteve, kot so odpornost, varnost ter neobstoj predsodkov, diskriminacije ali pristranskosti. Svoj predlog je podal v dveh nedavnih mnenjih, v katerih je ocenil etične smernice Evropske komisije za umetno inteligenco.

EESO: EU bi morala postati vodilna svetovna sila v tehnologiji blokovne verige

Tehnologija blokovne verige lahko spremeni našo družbo, vendar pa potrebujemo pravno varnost in jasnost ter skupen pristop EU. To je glavno sporočilo mnenja na lastno pobudo, ki ga je EESO sprejel 30 oktobra. V njem poziva Evropsko komisijo, naj pripravi celovito pobudo, da bi EU postala vodilna svetovna sila na tem področju.

EESO poziva k SKP, ki bo pripomogla h generacijski pomladitvi

Sodelovanje in partnerstvo med EU, nacionalnimi vladami in civilno družbo bo ključno za spodbujanje generacijske pomladitve kmečkega prebivalstva.

Evropski semester: V letnem ciklu 2020 se je treba osredotočiti na trajnostno in vključujočo rast

EESO poziva, naj usklajevanje ekonomskih politik med državami članicami v letu 2020 prispeva k preprečevanju tveganja recesije in usmerjanju gospodarstva EU na pot trajnostne in vključujoče rasti. To bi moralo zajemati dodatna prizadevanja za reforme, naložbe, spoštovanje postopka v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji ter bolj strukturirano sodelovanje civilne družbe v procesu evropskega semestra.

Železnica kot vzor za nemoten in vključujoč vstop v digitalno dobo

Posvetovalna komisija za spremembe v industriji (CCMI) v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru (EESO) je v mnenju na lastno pobudo pozvala k vključujočemu sektorskemu prehodu na digitaliziran železniški promet ter predlagala, da se potrebne naložbe v višini več kot 100 milijard EUR izvedejo na podlagi pobude Komisije.

Novice skupin

Podjetja lahko podprejo trajnost!

Pripravila skupina delodajalcev v EESO

Trajnost je odločilnega pomena za podjetja in delodajalce, ki imajo kot nosilci razvoja osrednjo vlogo. Le zdravo in trdno gospodarstvo omogoča trajnostni razvoj. Poiskati moramo rešitve, ki prinašajo gospodarske, socialne in okoljske koristi. Čeprav imajo različne interesne skupine podobne poglede na trajnost, so pogosto različnih mnenj o tem, kako jo doseči.

Trajnost v delovnem programu Evropske komisije za leto 2020

Pripravila skupina delojemalcev v EESO

V novem mandatu Evropskega parlamenta in Komisije imajo med prednostnimi nalogami osrednje mesto štiri teme: digitalizacija, podnebne spremembe, demografske spremembe in globalizacija. Za njihovo obravnavo je potreben nov trajnostni industrijski model, ki zagotavlja pravičen prehod na krožno in zeleno gospodarstvo. Pretekle izkušnje (npr. gibanje rumenih jopičev) nam kažejo, da ti nujno potrebni ukrepi ne bodo naleteli na podporo javnosti, če delavci v njih ne bodo upoštevani in bo breme ukrepov pristalo le na njihovih plečih.

Novi vzori za evropske družbe

Pripravila skupina Raznolikost Evrope v EESO

Glede na to, da je novoizvoljena predsednica Evropske komisije med svoje prednostne naloge uvrstila tudi enakost spolov in da je Direktiva EU o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih staršev in oskrbovalcev v fazi prenosa v zakonodaje držav članic, je treba nujno pregledati medsebojno učinkovanje med enakostjo spolov, usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja, starševstvom, sodobnimi družinami, oskrbovalci, pomočjo invalidnim družinskim članom, staranjem prebivalstva in demografijo.

Kmalu v EESO/kulturne prireditve

Fotografije in film za zaključek kulturnih dejavnosti EESO v letu 2019

Kulturni program EESO se bo letos zaključil s fotografsko razstavo, ki prikazuje eno najpomembnejših območij industrijske dediščine na Hrvaškem, in projekcijo filma, ki daje misliti in nam sporoča, da je vse, kar je drugače, lahko normalno.