Razpoložljivi jeziki:

Uvodnik

Brez miru ni ne rasti, ne blaginje in ne prihodnosti

Za mir se je vredno boriti čisto vsak dan.

Glavni razlog za obstoj Evropske unije je zagotavljanje miru med njenimi državami članicami že več kot sedemdeset let. Drug trden argument za Evropo pa je dejstvo, da je državam nekdanjega vzhodnega bloka pomagala pri ponovni združitvi z zahodom, kar brez Unije nikoli ne bi bilo mogoče v tako kratkem času. Evropska unija ljudem daje občutek pripadnosti in krepi evropsko identiteto.

Koledar dogodkov

22. in 23. november 2018, Atene, Grčija

12. medijski seminar EESO za civilno družbo – Ponovna uveljavitev evropskih vrednot

28. november, Bruselj

Vrh potrošnikov (EESO)

12. in 13. december 2018, Bruselj

Plenarno zasedanje EESO

Na kratko

Delegacija EESO z albanskimi partnerji o socialnem dialogu in mladinski politiki

Člani Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) so se 24. in 25. septembra v Tirani srečali s predstavniki albanske civilne družbe, da bi razpravljali o stanju socialnega dialoga ter o mladinski politiki in sodelovanju mladih v Albaniji.

Pet vprašanj za Eleonoro Di Nicolantonio

Eleonora Di Nicolantonio od 1. oktobra 2018 vodi oddelek EESO za komuniciranje: na položaju vodje je zamenjala Petra Lindvald-Nielsena.

#JubelFestival – Člani EESO razpravljali o novih zamislih za prihodnost Evrope

V parku Léopold v Bruslju je v soboto, 22. septembra 2018, potekal Jubel Festival, čisto prvi festival evropske demokracije v Belgiji, priložnost za izmenjavo stališč in učenje. Člani EESO Pierre Jean Coulon, Ronny Lannoo, Thierry Libaert in Daniel Mareels so vodili razpravo o prihodnosti Evrope, ki je bila glede na prihodnje evropske volitve še posebej aktualna.

 

Razumeti Evropo v maternem jeziku

Evropski ekonomsko-socialni odbor ob šestdesetletnici sprejetja prvega zakonodajnega akta Evropske unije, Uredbe št. 1/58 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v institucijah EU, gosti razstavo z naslovom EU govori vaš jezik, posvečeno večjezični Evropi in njenemu bogastvu.

Novice EESO

Za nagrado EESO za civilno družbo 2018 se potegujejo projekti iz 27 držav

#CivSocPrize @EU_EESC

EESO je prejel 148 prijav za svojo nagrado, s katero bo letos odlikoval inovativne pobude, ki spodbujajo identiteto, evropske vrednote in kulturno dediščino v Evropi.

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO), predstavnik organizirane civilne družbe na ravni EU, je nagrado, vredno 50 000 EUR, razpisal junija. Prijave je bilo treba poslati do 7. septembra, kandidati za nagrado pa prihajajo iz 27 držav članic EU, kar kaže, da se je zanimanje civilne družbe za nagrado od leta 2017 povečalo, saj je bilo takrat zastopanih le 20 držav.

EESO se zavzema za ambiciozen proračun EU v višini najmanj 1,3 % BND

Na septembrskem plenarnem zasedanju je EESO v okviru razprave o večletnem finančnem okviru EU za obdobje 2021–2027, ki se je je udeležil Günther Oettinger (komisar za proračun in človeške vire), v skladu s stališčem Evropskega parlamenta pozval k ambicioznemu proračunu v višini najmanj 1,3 % BND. To bi EU zagotovilo potrebna sredstva za premagovanje sedanjih in prihodnjih izzivov. Z dogovorom o močnem proračunu še pred evropskimi volitvami maja 2019 bi poslali pomembno politično sporočilo in zagotovili, da se pomembni programi za porabo sredstev lahko začnejo takoj izvajati.

Konferenca EESO: poziv k resnični zavezi za ambiciozno kohezijsko politiko za obdobje po letu 2020

Predlogi Evropske komisije o kohezijski politiki po letu 2020 so v marsikaterem pogledu pozitivni, vendar premalo daljnosežni. S proračunom za kohezijo, ki je bil v primerjavi s predhodnim zmanjšan za 10 %, ne bo mogoče pokriti potreb, povezanih s sedanjo politično agendo in okoljem. Zaradi sprememb, s katerimi se sooča EU, je treba končni dogovor o proračunu EU za obdobje 2021–2027 doseči pred evropskimi volitvami 2019.

S premostitvijo digitalnega razkoraka med spoloma bi se evropski BDP povečal za 16 milijard

Digitalni razkorak med spoloma je posledica diskriminacije žensk, ki se začne že v zgodnjem otroštvu. EESO predlaga pristop na več ravneh in celostne politike, ki bi obravnavale različne vire neenakosti.

Delavcem v vseh delovnih razmerjih bi bilo treba zagotoviti ustrezno socialno zaščito

Dostop do socialne zaščite je bistvenega pomena za pravičnejšo družbo, vendar pa postaja za številne ljudi na evropskem trgu dela, zlasti za tiste v novih oblikah zaposlitve ali za samozaposlene, vse bolj neustrezen, je opozoril Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) v svojem mnenju o predlogu Evropske komisije za priporočilo o dostopu do socialne zaščite.

Državljanska pobuda Minority SafePack predstavljena na EESO

Na plenarnem zasedanju EESO 20. septembra so pobudniki evropske državljanske pobude Minority SafePack predstavili poziv k izboljšanju zaščite narodnih in jezikovnih manjšin v Evropi

Pravila o varstvu potrošnikov bi morala ščititi potrošnike in hkrati pomagati trgovcem pri obvladovanju težav zaradi širjenja elektronskega trgovanja v Evropi

Predstavniki evropskih podjetij in potrošniških organizacij so na plenarnem zasedanju Evropskega ekonomsko-socialnega odbora 20. septembra izrazili enotno, vendar bolj mlačno podporo novemu dogovoru za potrošnike, ki ga predlaga Komisija. V mnenju o tej temi je Odbor izrazil dvom, ali novi dogovor res uresničuje obljubo, da bo zakonodaja s področja varstva potrošnikov v Evropi prilagojena digitalni dobi. Po mnenju EESO bi bilo treba dati prednost dejanskemu izvrševanju veljavnih pravil o varstvu potrošnikov.

EESO poziva k vključujoči umetni inteligenci – prednost pri uvajanju pametne tehnologije na delovnem mestu naj imajo delavci

EU mora zagotoviti, da revolucija, ki jo prinaša umetna inteligenca, ne bo ogrozila kakovosti dela v Evropi. Interakcija med delavci in stroji mora biti urejena s predpisi, da človek ne bo nikoli podrejen stroju, je pozval Evropski ekonomsko-socialni odbor v mnenju, ki ga je sprejel na septembrskem plenarnem zasedanju.

Vse nepoštene trgovinske prakse v verigi preskrbe s hrano je treba prepovedati in vse izvajalce dejavnosti zaščititi

Nepoštene trgovinske prakse imajo negativne gospodarske, družbene in okoljske posledice. Kot je priznala Komisija, je veriga preskrbe s hrano tem praksam še posebno izpostavljena. Vendar njen predlog direktive o nepoštenih trgovinskih praksah v verigi preskrbe s hrano ni dovolj ambiciozen.

EESO poziva k zavezujočim ukrepom za spletne platforme za preprečevanje dezinformacij

Platforme družbenih medijev bi morale biti odgovornejše in spoštovati stroga pravila. Odbor se strinja z Evropsko komisijo, da bi bil to velik korak naprej v prizadevanjih za preprečevanje dezinformacij. Vendar pa Komisija v predlogu ne določa praktičnih ukrepov za uresničitev teh ciljev. EESO v mnenju, ki ga je pripravil Martin Siecker in je bilo sprejelo na plenarnem zasedanju 19. septembra 2018, poziva Komisijo, naj uvede zavezujoče ukrepe.

Komisija bo z novim predlogom o digitalnem trgu zaščitila MSP

Nova uredba o enotnem digitalnem trgu, ki jo predlaga Evropska komisija, bo zaščitila potrošnike pri elektronskem trgovanju, hkrati pa tudi – in sploh prvič – MSP. Podjetja, ki poslujejo preko spletnih platform in iskalnikov, bodo lahko morebitne spore reševala z izvensodnimi postopki. Na ta napredek je EESO opozoril v mnenju, ki ga je pripravil Marco Vezzani in je bilo sprejelo na plenarnem zasedanju 19. septembra 2018.

Akcijski načrt za okolje veliko preveč skromen in omejen

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) opozarja, da je akcijski načrt za okolje, ki ga je za izboljšanje pomanjkljivega in neenakomernega izvajanja okoljske zakonodaje EU ter okoljskega upravljanja v Uniji predstavila Evropska komisija, veliko premalo ambiciozen. Ob tem mu je namenjenih premalo sredstev, predlagani ukrepi pa so preblagi, zato z njimi ne bo mogoče ustrezno in enotno kaznovati neskladnega ravnanja v državah članicah.

EESO podpira predloge Komisije za naložbe v pametno, varno in trajnostno mobilnost

Predsednik EESO Luca Jahier in evropska komisarka za promet Violeta Bulc sta na plenarnem zasedanju 20. septembra 2018 sodelovala v živahni razpravi o mobilnosti. V središču plodne razprave so bili ustrezen zakonodajni okvir za dobro delujoč enotni evropski prometni prostor, digitalizacija v tehnologiji kopenskega prometa, boljša interoperabilnost med različnimi elektronskimi cestninskimi sistemi ter naložbe v čisto električno energijo.

EESO se zavzema za močnejši Instrument za povezovanje Evrope po letu 2020

Večji proračun, več sinergij med mrežami, stalna tehnična podpora, obnovljena zaveza za naložbe v projekte na področju električne energije in dvojna uporaba civilno-vojaške infrastrukture. V mnenju, ki sta ga pripravila Aurel Laurențiu Plosceanu in Graham Watson in ki je bilo sprejeto na plenarnem zasedanju 19. septembra 2019, je EESO izrazil široko podporo novi uredbi o Instrumentu za povezovanje Evrope (IPE) za obdobje 2021–2027 ter opozoril na področja, na katerih so še možne izboljšave.

Novice skupin

Evropski socialni model – si ga v globaliziranem svetu še lahko privoščimo?

Pripravila skupina delodajalcev v EESO

Da bi bili tudi v prihodnje uspešni na socialnem področju, potrebujemo gospodarsko uspešnost. Za nadaljnjo vzdržnost evropskega socialnega modela moramo izboljšati njegovo učinkovitost ter povečati evropsko produktivnost. To so glavni sklepi razprave o temi „Evropski socialni model – si ga v globaliziranem svetu še lahko privoščimo?“, ki je 27. septembra 2018 potekala v Sopotu na Poljskem.

Kako ljudi odvrniti od evroskepticizma?

Pripravila skupina delojemalcev v EESO

Skupina delojemalcev se je ta mesec sestala na Dunaju, da bi razpravljala o avstrijskem predsedovanju ter o grožnjah, s katerimi se srečujejo delavci in državljani v Evropi, in strategijah sindikatov za njihovo obvladovanje.

Boj proti populizmu je stvar vseh

Pripravila skupina Raznolikost Evrope v EESO

Gospodarski napredek in stabilnost družbe sta najboljše orožje proti evroskepticizmu, vendar ne zadostujeta. Skupina EESO Raznolikost Evrope je na konferenci, organizirani v sodelovanju z delavsko zbornico Predarlske 11. oktobra 2018 v Feldkirchu (Avstrija), poskušala ugotoviti, kako in zakaj je prišlo do populizma v EU, in opozorila na ključno vlogo, ki jo ima lahko civilna družba v boju proti temu pojavu.

Kmalu v EESO/kulturne prireditve

Ponovna uveljavitev evropskih vrednot

Prihodnje evropske volitve in vloga civilne družbe pri zaščiti, spodbujanju in krepitvi naše dediščine

Evropski ekonomsko-socialni odbor bo na 12. seminarju civilne družbe o medijih 22. in 23. novembra v Atenah razpravljal o evropskih vrednotah, ki so del naše dediščine.

Edvard Stepančič in konstruktivizem brez meja

EESO bo v povezavi z oktobrskim plenarnim zasedanjem v atriju v 6. nadstropju gostil slikarsko razstavo z naslovom Edvard Stepančič in konstruktivizem brez meja. Na ogled bo 21 originalnih umetniških del iz zasebne zbirke, razstavo pa bo 17. oktobra ob 13.00 odprl predsednik EESO Luca Jahier.

Food for Thought

EESO bo novembra gostil razstavo z naslovom Food for thought, ki jo sestavlja 25 olj na platnu znanega umetnika Brucea Thurmana. Razstava (katere naslov bi lahko poslovenili kot „Hrana, ki da misliti“) ima obliko ilustrirane kuharice in obiskovalca prek različnih evropskih receptov popelje na popotovanje po različnih prehranjevalnih kulturah.