Izjava Luce Jahierja, predsednika EESO, in Isabel Caño Aguilar, podpredsednice, pristojne za komuniciranje, o tragičnih požarih v Grčiji

Izjava Luce Jahierja, predsednika EESO, in Isabel Caño Aguilar, podpredsednice, pristojne za komuniciranje, o tragičnih požarih v Grčiji

Člani Evropskega ekonomsko-socialnega odbora izražamo solidarnost z grškim prebivalstvom.

Hkrati se želimo pokloniti žrtvam in izreči svoje sočutje družinam, ki so v tej tragediji izgubile svojce in imetje.

Evropsko unijo odločno pozivamo, naj z vsemi možnimi ukrepi pomaga grški vladi pri odpravljanju posledic te naravne nesreče.

Ta in podobne ujme, ki pestijo druge evropske države, so posledica podnebnih sprememb in bi nam morale biti vsem v jasno opozorilo.

EESO na zaprosilo Evropske komisije pravkar pripravlja mnenje o naravnih nesrečah, ki nosi naslov „Okrepitev zmogljivosti civilne zaščite EU – rescEU“ in bo obravnavano na oktobrskem plenarnem zasedanju.

S tem potrjujemo svojo zavezo v boju proti podnebnim spremembam in pozivamo k ciljno usmerjenim ukrepom za varstvo okolja na evropski in državni ravni v skladu s Pariškim sporazumom.