Posledice dela 4.0 so najhujše tam, kjer so socialni partnerji najšibkejši

Pripravila skupina delojemalcev v EESO

Študija o nacionalnih strategijah o delu 4.0, ki je nastala na pobudo skupine delojemalcev v EESO, kaže, kako nujna je udeležba socialnih partnerjev in da so delavci najbolj prizadeti ob odsotnosti kolektivnih pogajanj

Zaradi hitrosti digitalne preobrazbe in izzivov, ki se porajajo v zvezi z ureditvijo in kakovostjo zaposlitev, je nujen celovit odziv na področju politike. Po ocenah OECD je zaradi avtomatizacije 14 % delovnih mest močno na udaru, 31 % pa se jih bo v prihodnjih 15 do 20 letih precej spremenilo.

Po izsledkih študije bo v prihodnje vladalo veliko povpraševanje po visokokvalificiranih delavcih, manj pa bo srednje plačanih delovnih mest za srednjekvalificirane delavce – neenakost se bo torej še povečala.

Sodeč po ugotovitvah MOD o gospodarstvu platform, so se zaradi vrzeli ali sivih lis v zakonodaji in upada kolektivnih pogajanj v nekaterih državah namnožili nestandardni in nekakovostni delovni pogoji.

Študija z naslovom Pregled nacionalnih strategij o delu 4.0 – celovita analiza vloge socialnih partnerjev poziva k:

  • okrepitvi socialnega dialoga z neposrednim sodelovanjem socialnih partnerjev pri oblikovanju pravičnega digitalnega prehoda, s čimer naj bi zagotovili kakovostna delovna mesta in dostojne plače,
  • univerzalnim sistemom socialne zaščite,
  • prilagoditvi standardov varnosti in zdravja pri delu novim tehnologijam,
  • predvidevanju ustvarjanja delovnih mest,
  • zasnovi programov usposabljanja.

Uradni predstavitvi študije in razpravi na to temo bo posvečen dogodek skupine delojemalcev 18. oktobra 2018. (prp)