Obdavčitve digitalnega poslovanja se je treba lotiti na svetovni ravni

Digital tax

Način obdavčitve digitalnih poslovnih modelov na ravni EU mora biti v skladu z običajno mednarodno prakso in sporazumi o obdavčitvi dohodkov pravnih oseb, je v nedavnem poročilu opozoril EESO. Vendar pa je zakonodajni sveženj Evropske komisije usmerjen v obdavčitev prihodka, ne dobička podjetij in v pobiranje davkov tam, kjer pride do prodaje, ne pa tam, kjer je ustvarjena vrednost.

Po mnenju EESO bi lahko tak pristop ogrozil celovitost enotnega trga EU in vodil v dvojno obdavčitev. Mednarodni davčni sistemi bi tako postali še bolj zapleteni, s tem pa bi se povečala negotovost za vlagatelje. Zaradi tovrstnih pomislekov EESO Komisijo poziva, naj izvede dopolnilno oceno učinka predlaganih ukrepov.

V svojem poročilu poudarja, da je zelo pomembno določiti nova načela za pripisovanje dobička pravnih oseb določeni državi EU in njihovo obdavčitev. Podjetja, ki se ukvarjajo z digitalnimi dejavnostmi, morajo tako kot vsa druga podjetja prispevati v javno blagajno in nositi svoj delež davčnega bremena, potrebnega za financiranje javnih storitev, toda morebitna rešitev bi morala biti poštena in soglasna, hkrati pa bi morala zagotavljati enake pogoje za vsa gospodarstva v EU.

Kljub pomislekom EESO pobude Komisije za obdavčitev digitalnega gospodarstva vidi kot korak v pravo smer in odobrava njeno iskanje rešitve na svetovni ravni. Komisija je dala pobudo za mednarodno razpravo, zdaj pa morajo države članice izoblikovati skupno stališče in nadaljevati razpravo, da bi prišli do nujne skupne rešitve v okviru OECD. (jk)