Nujno potrebni dodatni ukrepi za zmanjšanje obsega nedonosnih kreditov

NPLs

EESO odobrava predloga Evropske komisije v zvezi z nedonosnimi krediti. Čeprav predlaga oceno učinka predlagane uredbe, meni, da bosta prispevala h krepitvi EMU in dokončni vzpostavitvi bančne unije.

Na ravni EU so potrebni dodatni ukrepi, da se zmanjša obseg nedonosnih kreditov in prepreči njihovo kopičenje. Za preprečitev posledic prezadolženosti v prihodnosti je nujen odpis posojil slabe kakovosti iz računovodskih izkazov finančnih institucij, da se bodo banke lahko posvetile kreditiranju podjetij in državljanov. Kreditodajalci bi morali v prihodnje poskrbeti za odgovorno kreditiranje.

V mnenju EESO o predlogih Komisije so izraženi pomisleki o enotnem pristopu in časovnem razporedu za oblikovanje rezervacij za nove nedonosne kredite v skladu s predlaganimi obveznimi bonitetnimi varovalnimi mehanizmi. Pri uporabi teh varoval bi bilo namreč treba upoštevati obstoječe razlike v nacionalnem civilnem pravu in pri trajanju postopkov pred civilnimi sodišči. Predlagani časovni razpored lahko banke namreč prisili v hitro odprodajo novih nedonosnih kreditov, zaradi česar pa bi bila podjetja lahko v slabšem položaju.

Da bi ugotovili, ali je predlagana uredba primerna in učinkovita, bi bila zaželena analiza njenega morebitnega učinka na banke, na razpoložljivost kreditov za gospodinjstva, na mala in srednja podjetja in na rast BDP.

Predloga Komisije priporočata oblikovanje sekundarnih trgov za nedonosne kredite, vendar pa je EESO mnenja, da regulatorji ne smejo spodbujati prodaje nedonosnih kreditov, saj bi lahko upravljanje kreditov slabe kakovosti v bankah z reševanjem imelo višjo vrednost kot njihova prodaja na sekundarnem trgu. (jk)