Neskladje v znanju in spretnostih: izgubljamo milijone, v prihodnosti jih bomo še več

Pripravila skupina delodajalcev v EESO

Po podatkih študije, ki jo je pred kratkim naročil Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO), doživlja evropsko gospodarstvo dvoodstotno izgubo produktivnosti na letni ravni zaradi neskladja v znanju in spretnostih. To pomeni izgubo v višini 80 centov na uro dela. Brez reforme se bo stanje samo še poslabšalo.

Študija je pokazala, da se podjetja v večini držav EU soočajo s pomanjkanjem ustrezno izobraženih delavcev. To se še zlasti pozna v primeru strokovnjakov na področju IKT, zdravnikov, v naravoslovju, tehnologiji, inženirstvu in matematiki pa tudi v primeru učiteljev, medicinskih sester in babic. Med premalo zastopanimi poklici so na primer vozniki tovornjakov, kuharji in varilci.

Posledica tega so dodatni stroški za usposabljanje zaposlenih, izguba konkurenčnosti in počasnejše zaposlovanje. Več kot 70 % podjetij, ki zagotavlja poklicne, znanstvene ali tehnične storitve, in 67 % podjetij s področja IKT je priznalo, da to neskladje močno vpliva na njihovo kadrovsko politiko.

Podjetja so kot glavni razlog za to neskladje omenila nezadostno tradicijo vseživljenjskega učenja in (pre)usposabljanja. To neskladje je najbolj opazno pri mlajših od 24 in starejših od 65 let. Najbolje usposobljeni so v skupini med 40 in 54 letom.

Učinkovito poklicno izobraževanje in usposabljanje, pogostejše vseživljenjsko učenje in učinkovite službe za zaposlovanje so ključnega pomena za premostitev te vrzeli, izboljšati pa bo treba tudi ocenjevanje znanja in spretnosti, da bo mogoče vnaprej oceniti potrebe v prihodnosti.

Počasne reforme šolstva, pretirano urejanje trgov dela, prevelika obdavčitev dela in arbitrarno določanje plač pa so politični razlogi za to neskladje. Spremembe so potrebne tako na nacionalni kot lokalni ravni, zanje pa so dogovorni tudi deležniki sami: izobraževalne ustanove, delodajalci in delavci.

Študija, ki jo je na zaprosilo skupine delodajalcev v EESO pripravil Institute for Market Economics, je na voljo na naslednji povezavi: http://europa.eu/!dM96Ft (jl)