EESO proti privatizaciji vode

Po mnenju EESO bi bilo treba na podlagi evropske državljanske pobude Right2Water direktivo o pitni vodi posodobiti v skladu s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije. Vanjo bi bilo treba vključiti človekovo pravico do dostopa do vode. EESO v mnenju o direktivi o pitni vodi poziva k ustavitvi privatizacije vode in se zavzema za ukrepe, ki bodo spodbujali ljudi k premišljeni rabi tega ne neizčrpnega vira. Predvideti bi bilo treba tudi potencialne probleme s sektorjem mineralnih vod.

EESO obžaluje, da v predlogu Komisije ni jasno priznana pravica do univerzalnega dostopa do pitne vode in sanitarnih storitev, ki so bile zahtevane z evropsko državljansko pobudo in v ciljih trajnostnega razvoja. Model, ki ga je predlagala Svetovna zdravstvena organizacija in ki temelji na minimalni dnevni količini vode na osebo, bi bil lahko ustrezna rešitev.

"Pitna voda je osnovna dobrina, nujna za zdravje, dobro počutje in dostojanstvo vsakega človeka ter za gospodarstvo in proizvodnjo, zato ne bi smela biti več privatizirana," je dejal Gerardo Larghi, poročevalec za to mnenje.

Sprejeti bi bilo treba ustrezne ukrepe tako za posameznike kot industrijo in kmetijstvo, s katerimi bi odvračali od pretirane rabe vode.

S prestrukturiranjem industrije in preusposabljanjem delavcev pa bi lahko ublažili pričakovane negativne posledice na sektor mineralnih vod. (sma)