EESO poziva avstrijsko predsedstvo EU, da svojo vlogo povezovalca izkoristi za okrepitev enotnosti Evrope

Migracije so bile ena glavnih tem na plenarnem zasedanju EESO 11. julija, na katerem je Gernot Blümel, avstrijski minister za evropske zadeve, umetnost, kulturo in medije, predstavil program avstrijskega predsedstva.

„Obstoj EU bi lahko postal vprašljiv zaradi migracijske problematike, Schengenskega sporazuma in zagovarjanja temeljnih vrednot. Namesto da se zavzemamo za Evropo, ki varuje, bi se morali zavzemati za Evropo, ki varuje, spodbuja in deli,“ je dejal predsednik EESO Luca Jahier.

Gabriele Bischoff, predsednica skupine delojemalcev, je dejala, da delavci podpirajo drugačen vidik Evrope, ki varuje. „Zlasti zdaj, ko se zaupanje v Evropo zmanjšuje, morajo državljani verjeti, da Evropa brani njihove pravice in svoboščine,“ je dejala.

Arno Metzler, predsednik skupine Raznolikost Evrope, je dejal: "Upam, da bo avstrijsko predsedstvo zagovarjalo človečnost in doseglo, da bomo sodelovali. Migracije so samo en vidik, skupaj pa se moramo lotiti še drugih vprašanj, kot so digitalna trgovina, prosta trgovina, vključenost državljanov in MFF.“

Jacek Krawczyk, predsednik skupine delodajalcev, je poudaril, da Evropa zastopa vrednote, ki ne morejo biti postavljene pod vprašaj. Dejal je: „Evropa je še vedno neodločena. Jasno nam mora biti, kam želimo. Ukinitev schengenskega območja bi imelo uničujoče posledice na podjetja in državljane.

Gernot Blümel je poudaril, da se Avstrija zavzema za načrtovane sprejemne centre za migrante zunaj Evrope. „Dokler je še vedno mogoče prispeti na ladjo, ki zagotavlja vstop v Evropo, bodo ljudje še naprej umirali v Sredozemskem morju,“ je dejal. (sma)