Reforme na področju socialne politike med prioritetami Črne gore za pristop k EU

Člani Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) in predstavniki črnogorske civilne družbe so se 17. julija sestali v Podgorici, da bi razpravljali o stanju in obetih v zvezi s pogajanji za pristop Črne gore k EU, in sprejeli skupno izjavo.

Skupni posvetovalni odbor EU-Črna gora (SPO) je črnogorsko vlado pozval k večjim prizadevanjem za izpolnjevanje meril, ki so pogoj za zaprtje pogajalskih poglavij, zlasti meril glede pravne države.

V zvezi s socialno politiko in zaposlovanjem je poudaril, da je delovno pravo podlaga za strukturne reforme trga dela, kar bi koristilo gospodarskemu in družbenemu položaju države. Na prosti pretok delavcev bi se morala črnogorska vlada po mnenju SPO pravočasno pripraviti in sodelovati pri usklajevanju sistemov socialne varnosti ter se vključiti v mrežo zavodov za zaposlovanje EURES in v sistem evropske kartice zdravstvenega zavarovanja. Glede stanja v medijih in položaja civilne družbe je SPO izrazil pomisleke glede svobode medijev, zlasti nacionalne RTCG.

Naslednja, že 12. seja SPO bo v Bruslju v drugi polovici 2018. SPO sestavlja dvanajst članov, šest članov EESO in šest predstavnikov črnogorske civilne družbe. (ks)