Evropa mora narediti več za zaščito invalidnih žensk

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) poziva institucije EU in države članice, naj okrepijo prizadevanja za zaščito invalidnih žensk in deklet, ki se tako zaradi svojega spola kot invalidnosti v družbi EU še vedno soočajo z različnimi oblikami diskriminacije, ki jim pogosto sledi socialna izključenost.

Ta skupina 40 milijonov žensk je, kljub temu, da predstavlja 16 % vsega ženskega prebivalstva, še vedno ena najbolj ranljivih in marginaliziranih skupin v evropski družbi.

EESO v mnenju, ki ga je sprejel julija, ugotavlja, da EU in države članice nimajo trdnega pravnega okvira za varstvo in zagotavljanje človekovih pravic vsem invalidnim ženskam in dekletom.

Invalidne ženske potrebujejo posebno podporo, pa vendar nanje ni osredotočena nobena od strategij EU, ne strategija za ženske ne strategija za invalidne osebe. Kot bi poniknile, kot bi bile vredne manj od ostalih ljudi, je dejala Gunta Anča, poročevalka za to mnenje.

EESO je EU in države članice pozval k izvajanju Konvencije ZN o pravicah invalidov, zlasti člena 6, ki se nanaša na invalidne ženske.

Poudaril je, da morajo države EU pristopiti k Istanbulski konvenciji o boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, saj so invalidne ženske kar 3- do 5-krat pogosteje žrtve nasilja kot ženske brez invalidnosti.

Mnenje bo prispevek k poročilu o isti temi, ki ga bo Evropski parlament objavil jeseni. (ll)