Povrnitev vere in zaupanja državljanov v EU

Pripravila skupina Raznolikost Evrope EESO

Skupina Raznolikost Evrope EESO je 20. julija organizirala srečanje, namenjeno razmisleku in porajanju idej. Sodelujoče je pozvala, naj razmišljajo onkraj okvirov in oblikujejo zamisli za vrh o prihodnosti Evrope v Sibiuu.

Naslov dogodka je bil Povrnitev vere in zaupanja državljanov v EU, posvečen pa je bil naslednjim ključnim vprašanjem:

  • Katere bi morale biti krovne/horizontalne prednostne naloge EU?
  • Kako oživiti vero in zaupanje državljanov? S spodbujanjem učinkovite evropske socialne politike, bojem proti revščini in socialni izključenosti ter zagovarjanjem pravičnega režima na področju migracij?
  • Kako spodbuditi uravnoteženo gospodarsko rast in zaščititi pravice?
  • Kako zagotoviti trajnostno okolje v partnerstvih?
  • Kako uspešno promovirati Evropo in komunicirati o njej, obenem pa miriti strahove glede varnosti in populistične bojazni?
  • Česa si še želijo Evropejci in kaj jim lahko EU omogoči?

Dogodek se je začel s prispevkom skupine k EESO k načrtu Od Krakova do Sibiua in še dlje, ki ga je sprejelo razširjeno ožje predsedstvo v Krakovu 11. junija in v katerem je pozvalo vse organe EESO - vse tri skupine, vse strokovne skupine ter opazovalne in začasne skupine - naj opredelijo svoje prednostne naloge glede prihodnosti Evrope za vrh, ki bo marca 2019 v Sibiuu.

V razpravi so bile poudarjene številne zamisli, povezane z mladino, trajnostnim razvojem, MSP, mirom, temeljnimi pravicami, svobodnimi poklici, novimi oblikami sodelovanja, določanjem pravil, preglednostjo, socialnimi inovacijami in komuniciranjem o Evropi.

Posebna priporočila bodo v bližnji prihodnosti preoblikovana v celovit seznam prednostnih nalog. (ih)