EESO z nekaj pridržki pozdravlja akcijski načrt za finančno tehnologijo

Ukrepe, ki jih predlaga Evropska komisija v zvezi z razvojem tehnologije za finančni sektor (FinTech) v Evropi, je treba prilagoditi, da se uravnotežijo tržne vzpodbude ter varnost in trdnost finančnega in gospodarskega sistema. Predlagani akcijski načrt je po mnenju EESO dobra osnova, vendar so potrebni dodatni ukrepi za izkoristek celotnega potenciala finančne tehnologije ter zagotovitev varnosti, zaščite in enakih tržnih pogojev za vse udeležence na trgu.

EESO meni, da bi za akterje na področju finančne tehnologije morala veljati enaka pravila kot za finančni sektor, zlasti kar zadeva odpornost, kibernetsko varnost in nadzor, ter da so potrebna pravila za zagotovitev enakomernega razvoja finančne tehnologije v EU. Komisija bi morala razjasniti odgovornost podjetij, ki nudijo storitve v oblaku, z vidika osebnih podatkov, s katerimi razpolagajo, ter ugotoviti, kakšna bi lahko bila pravila.

Vseeno pa EESO podpira akcijski načrt Komisije, saj ta lahko pripomore k dokončanju unije kapitalskih trgov, ekonomske in monetarne unije ter enotnega digitalnega trga. EESO prav tako pozdravlja predlog Komisije, da se omogoči okvir za množično financiranje, ki odpira nove možnosti ter več gotovosti in zaščite za vse udeležence na trgu. Vendar pa bi se bilo treba vsaj v začetnih fazah še bolj osredotočiti na vidike tveganja, povezanega s projekti množičnega financiranja in trgi, da bi jih bolje prepoznali ter jih skušali ublažiti, kadar je to možno, ter zagotovili varnost in zaščito za vse udeležene.

Poleg tega je treba skrbneje obravnavati vprašanja pranja denarja, financiranja terorizma ter obdavčitev množičnega financiranja, uvesti je treba tudi določbe o rednem spremljanju in ocenjevanju predlaganega režima EU. (jk)