Digitalna preobrazba mora biti družbeno in etično odgovorna

Digitalni prehod v EU mora spremljati spoštovanje evropskih vrednot, podpirati pa ga morajo trdnejše socialne politike, da ne bi bil nihče zapostavljen. Celotna evropska družba delavci, podjetja ter širša javnost – pa morajo imeti korist od ogromnega potenciala, ki ga nudijo nove tehnologije, je na julijskem plenarnem zasedanju poudaril Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO).

V mnenju ozasnovah EU za upravljanje prehoda v digitaliziranem svetu dela, pripravljenem na zaprosilo avstrijskega predsedstva EU, je Odbor naštel vrsto prednostnih nalog za EU, ki mora poskrbeti, da bo digitalizacija prinesla koristi. Te vključujejo izpopolnjevanje evropskih delavcev, krepitev sistemov socialne varnosti ter zagotavljanje raznolikosti na delovnem mestu, tako da, na primer, v digitalnih sektorjih ne bi več prevladovali moški.

Vendar pa je EESO opozoril, da naložbe v socialno politiko predstavljajo le 0,3 % celotne javne porabe v EU in dejal, da bi bilo treba ta delež povečati.

EESO je ponovno izrazil podporo pristopu, pri katerem je nadzor v rokah uporabnika, ter dejal, da spodbuja razvoj družbeno odgovorne umetne inteligence za skupno dobro.

„Nejasnost okrog tega, kako delujejo algoritmi zunaj človeškega nadzora in kako se odločajo, je ogromen izziv za EU in sproža temeljna vprašanja o tem, v kakšni družbi si želimo živeti“, je sklenil EESO. (ll)