Razpoložljivi jeziki:

Uvodnik

Drage bralke in bralci,

„Evropa, ki varuje“ je slogan, ki si ga je izbrala Avstrija za svoje polletno predsedovanje EU do 31. decembra. Razlagati ga je mogoče na mnogo načinov: na primer kot Evropo, ki ščiti svoje državljane pred revščino z zagotavljanjem trdnega socialnega stebra, pred boleznimi z najboljšimi zdravstvenimi ukrepi, pred krivicami in pregonom s poštenim in pravičnim pravnim sistemom in tako dalje. Prav tako bi lahko pomenil Evropo, ki ponuja zatočišče tistim, ki bežijo pred preganjanjem in krivicami, revščino ali vojno.

Koledar dogodkov

3. september 2018, Bruselj

Sklad za pravosodje, pravice in vrednote – javno posvetovanje

6. september 2018, Bruselj

Evropski regionalni razvoj in kohezijska politika v obdobju 2021–2027 – javno posvetovanje

10. september 2018, Solun

Sveženj o evropskem pravu gospodarskih družb – javno posvetovanje

19. in 20. september 2018, Bruselj

Plenarno zasedanje EESO

Na kratko

Izjava Luce Jahierja, predsednika EESO, in Isabel Caño Aguilar, podpredsednice, pristojne za komuniciranje, o tragičnih požarih v Grčiji

Izjava Luce Jahierja, predsednika EESO, in Isabel Caño Aguilar, podpredsednice, pristojne za komuniciranje, o tragičnih požarih v Grčiji

Člani Evropskega ekonomsko-socialnega odbora izražamo solidarnost z grškim prebivalstvom.

Razstava sodobne avstrijske umetnosti v EESO

Austria Contemporary je naslov razstave majhnega, a reprezentativnega izbora del iz zbirke sodobne umetnosti Republike Avstrije, osredotočenega na novejša dela, ki nudi vpogled v delovne metode in trende v sodobni umetnosti. Razstava je ena od pobud, ki jih je organiziral EESO v sodelovanju z avstrijskim predsedstvom EU.

María Echevarria, začasna sekretarka Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

Na podlagi sklepa predsedstva EESO je položaj začasne sekretarke Evropskega ekonomsko-socialnega odbora 10. julija 2018 prevzela María Echevarria, ki bo te naloge opravljala do imenovanja novega generalnega sekretarja.

Nove publikacije

EESO od znotraj – Poročilo o dejavnostih za leto 2017

Brošura je za vsakogar, ki želi imeti splošen in strnjen pregled nad dejavnostmi in dosežki EESO v letu 2017 – je krajša, bolj zgoščena različica popolnega letnega poročila o dejavnostih EESO ter je namenjena tako širši javnosti kot institucijam.

Novice EESO

Nagrada za civilno družbo 2018: prijava možna celo poletje

Organizacije in posamezniki, ki se ukvarjajo s spodbujanjem evropske kulture in dediščine, imajo še vedno čas, da se potegujejo za nagrado za civilno družbo 2018, ki jo podeljuje EESO. Nagrada jim bo omogočila, da povečajo svojo prepoznavnost, hkrati pa bodo dobili finančno injekcijo, s katero bodo lahko financirali prihodnje projekte.

 

Energetski prehod lahko koristi gospodarstvom evropskih regij

Energetski prehod lahko koristi gospodarstvom evropskih regij Prehod na decentralizirane, obnovljive in digitalizirane oblike oskrbe z energijo lahko regijam Evropske unije poleg okoljskih prinese tudi gospodarske koristi. V poročilu, ki ga je sestavil Lutz Ribbe, EESO ugotavlja, da obstajajo vsaj štirje razlogi, zakaj lahko pametna proizvodnja energije pomaga regionalnim gospodarstvom, in Evropsko komisijo poziva, naj prihodnjo regionalno politiko in politiko socialne kohezije sistematično povezuje s pobudo za energetsko unijo.

Evropa mora narediti več za zaščito invalidnih žensk

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) poziva institucije EU in države članice, naj okrepijo prizadevanja za zaščito invalidnih žensk in deklet, ki se tako zaradi svojega spola kot invalidnosti v družbi EU še vedno soočajo z različnimi oblikami diskriminacije, ki jim pogosto sledi socialna izključenost.

Obdavčitve digitalnega poslovanja se je treba lotiti na svetovni ravni

Digital tax

Način obdavčitve digitalnih poslovnih modelov na ravni EU mora biti v skladu z običajno mednarodno prakso in sporazumi o obdavčitvi dohodkov pravnih oseb, je v nedavnem poročilu opozoril EESO. Vendar pa je zakonodajni sveženj Evropske komisije usmerjen v obdavčitev prihodka, ne dobička podjetij in v pobiranje davkov tam, kjer pride do prodaje, ne pa tam, kjer je ustvarjena vrednost.

 

EESO z nekaj pridržki pozdravlja akcijski načrt za finančno tehnologijo

Ukrepe, ki jih predlaga Evropska komisija v zvezi z razvojem tehnologije za finančni sektor (FinTech) v Evropi, je treba prilagoditi, da se uravnotežijo tržne vzpodbude ter varnost in trdnost finančnega in gospodarskega sistema. Predlagani akcijski načrt je po mnenju EESO dobra osnova, vendar so potrebni dodatni ukrepi za izkoristek celotnega potenciala finančne tehnologije ter zagotovitev varnosti, zaščite in enakih tržnih pogojev za vse udeležence na trgu.

Nujno potrebni dodatni ukrepi za zmanjšanje obsega nedonosnih kreditov

NPLs

EESO odobrava predloga Evropske komisije v zvezi z nedonosnimi krediti. Čeprav predlaga oceno učinka predlagane uredbe, meni, da bosta prispevala h krepitvi EMU in dokončni vzpostavitvi bančne unije.

EESO proti privatizaciji vode

Po mnenju EESO bi bilo treba na podlagi evropske državljanske pobude Right2Water direktivo o pitni vodi posodobiti v skladu s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije. Vanjo bi bilo treba vključiti človekovo pravico do dostopa do vode. EESO v mnenju o direktivi o pitni vodi poziva k ustavitvi privatizacije vode in se zavzema za ukrepe, ki bodo spodbujali ljudi k premišljeni rabi tega ne neizčrpnega vira. Predvideti bi bilo treba tudi potencialne probleme s sektorjem mineralnih vod.

EESO poziva avstrijsko predsedstvo EU, da svojo vlogo povezovalca izkoristi za okrepitev enotnosti Evrope

Migracije so bile ena glavnih tem na plenarnem zasedanju EESO 11. julija, na katerem je Gernot Blümel, avstrijski minister za evropske zadeve, umetnost, kulturo in medije, predstavil program avstrijskega predsedstva.

EESO poziva k celovitejšemu pristopu k prometni politiki

Prometna politika ima ključno vlogo pri tem, da bo trajnostni razvoj postal realnost. Prispeva namreč h gospodarstvu, trgovini in zaposlovanju, vendar se pri njem pojavljajo tudi vprašanja v zvezi z okoljem, prometomin varnostjo. V poročilu, ki ga je sestavila Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EESO ponovno pregleduje cilje ZN na področju trajnostnega razvoja, ponuja medsektorski pristop, ki povezuje ekonomske, socialne in okoljske vidike, ter poziva Komisijo, naj pripravi nov, celovit okvir za prihodnjo prometno politiko EU.

Digitalna preobrazba mora biti družbeno in etično odgovorna

Digitalni prehod v EU mora spremljati spoštovanje evropskih vrednot, podpirati pa ga morajo trdnejše socialne politike, da ne bi bil nihče zapostavljen. Celotna evropska družba delavci, podjetja ter širša javnost – pa morajo imeti korist od ogromnega potenciala, ki ga nudijo nove tehnologije, je na julijskem plenarnem zasedanju poudaril Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO).

Reforme na področju socialne politike med prioritetami Črne gore za pristop k EU

Člani Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) in predstavniki črnogorske civilne družbe so se 17. julija sestali v Podgorici, da bi razpravljali o stanju in obetih v zvezi s pogajanji za pristop Črne gore k EU, in sprejeli skupno izjavo.

Mladi afriški podjetniki so os gospodarskega in družbenega razvoja

Za mrežo gospodarskih in družbenih akterjev EU in Afrike so mladi gibalo gospodarskega in družbenega razvoja Afrike. Na svojem letnem zasedanju se je zato posvetila vlogi mladih pri spodbujanju gospodarskega razvoja in v povezavi z migracijami, v katere je najbolj vključena prav ta starostna skupina.

Novice skupin

Neskladje v znanju in spretnostih: izgubljamo milijone, v prihodnosti jih bomo še več

Pripravila skupina delodajalcev v EESO

Po podatkih študije, ki jo je pred kratkim naročil Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO), doživlja evropsko gospodarstvo dvoodstotno izgubo produktivnosti na letni ravni zaradi neskladja v znanju in spretnostih. To pomeni izgubo v višini 80 centov na uro dela. Brez reforme se bo stanje samo še poslabšalo.

Posledice dela 4.0 so najhujše tam, kjer so socialni partnerji najšibkejši

Pripravila skupina delojemalcev v EESO

Študija o nacionalnih strategijah o delu 4.0, ki je nastala na pobudo skupine delojemalcev v EESO, kaže, kako nujna je udeležba socialnih partnerjev in da so delavci najbolj prizadeti ob odsotnosti kolektivnih pogajanj

Povrnitev vere in zaupanja državljanov v EU

Pripravila skupina Raznolikost Evrope v EESO

Skupina Raznolikost Evrope EESO je 20. julija organizirala srečanje, namenjeno razmisleku in porajanju idej. Sodelujoče je pozvala, naj razmišljajo onkraj okvirov in oblikujejo zamisli za vrh o prihodnosti Evrope v Sibiuu.