EESO poziva k evropskim ukrepom za participativen razvoj tehnologije blokovnih verig

Tehnologije blokovnih verig in distribuirane knjige transakcij, ki so se prvotno povezovale s kriptovalutami, so v resnici zelo mnogostranske in jih je mogoče uporabiti tudi v socialnem gospodarstvu. Vendar je pomembno, da so ustrezno regulirane in koristijo vsem, pa tudi, da lahko vsak pri njih sodeluje, je zapisal EESO v mnenju, sprejetem na julijskem plenarnem zasedanju.

EESO je pripravil dolg seznam možnih načinov uporabe tehnologij blokovnih verig in distribuirane knjige transakcij, ki bi bile lahko za podjetja socialnega gospodarstva zelo zanimive. Mednje sodijo sledenje donacijam in zbiranju sredstev, izboljšanje upravljanja podjetij socialnega gospodarstva, potrjevanje dejavnosti, izdajanje potrdil o znanjih in spretnostih, zagotavljanje večje jasnosti in nedvoumnosti pri pravicah intelektualne lastnine in avtorskih pravicah, omogočanje varnih sistemov telemedicine in e-oskrbe ter zagotavljanje popolne sledljivosti in prepoznavnosti kmetijskih proizvodov.

Toda zaradi velikega potenciala novih digitalnih tehnologij in visokih stroškov potrebnih naložb je tehnologija blokovne verige izpostavljena tudi tveganju kopičenja podatkov in tehnoloških omrežij za namene špekulacij.

Zato je pomembno, da se z javnimi ukrepi podpre participativen razvoj teh tehnologij, ki morajo biti dostopne vsem, pri čemer je nujno .

Urejanje na ravni EU je smiselno, saj ta tehnologija uporablja verige, ki jih je mogoče ustvarjati ne glede na državne meje. Obsežne naložbe, ki so potrebne v ta namen, zahtevajo usklajeno in strukturiranje ukrepanje na evropski ravni.

Več o tej temi preberite v mnenju EESOBlokovna veriga in tehnologija distribuirane knjige transakcij kot idealni infrastrukturi socialnega gospodarstva. (dm)