Pripravila skupina Raznolikost Evrope v EESO

Skupina Raznolikost Evrope bo 16. in 17. septembra v Helsinkih gostila izredno sejo. V skladu s prednostnimi nalogami Finske pri predsedovanju Svetu EU, ki jih povzema geslo „Trajnostna Evropa, trajnostna prihodnost“, se je skupina Raznolikost Evrope odločila, da se osredotoči na tri stebre, ki podpirajo trajnostno rast in tako krepijo konkurenčnost EU: biogospodarstvo in podnebno nevtralna Evropa, digitalizacija ter infrastruktura.

Prvi dan bo v stavbi finskega parlamenta organizirana konferenca na temo . Glavni namen bo osvetliti in obravnavati izzive, priložnosti, posledice, dobre prakse in možnosti za povečanje konkurenčnosti EU. Seja se bo začela z osrednjimi govori funkcionarjev, predstavnikov finske vlade in parlamenta, ter predstavnikov organizacij, ki jim pripadajo finski člani skupine Raznolikost Evrope.

Drugi dan bo na podeželju v bližini Helsinkov organiziran študijski obisk na temo trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in logistike v gozdarstvu. (ih)