EESO je v svojem letnem mnenju o stanju energetske unije ocenil dosedanji napredek in Evropsko komisijo pozval, naj se bolj osredotoči na socialne vidike.

„Energetska unija še ni realnost. Morda je stvarnost z vidika odločanja o politikah EU, še vedno pa ni stvarnost v vsakdanjem življenju evropskih državljanov. je svoje trdno stališče na julijskem plenarnem zasedanju predstavil Christophe Quarez. To stališče ustreza navedbi iz njegovega mnenja, ki ga je sprejela skupščina – da se energetski prehod v praksi še ni zgodil. Nadaljeval je: „Oblikovalci politik EU so sicer postavili temelje energetske unije, vendar bo v naslednjih nekaj letih potrebnega še veliko dela.“

„Nujno je treba spremeniti postopek odločanja o energetski politiki, tako na ravni EU kot na nacionalni ravni,“ je dejal . „Namesto odločitev, ki jih sprejema le nekaj akterjev, potrebujemo ukrepanje, v katerega so udeleženi vsi. Glede na povečano ozaveščenost državljanov EU o podnebju, zlasti mladih Evropejcev, to še nikoli ni bilo tako uresničljivo,“ je še dodal.

Odbor je pozdravil Četrto poročilo o stanju energetske unije, ki ga je Evropska komisija izdala aprila 2019, in ponovno izrazil podporo ciljem energetske unije ter poudaril pomen angažmaja in vključevanja celotne evropske družbe, da bi se ta lahko čutila kot del tega procesa.

Državljani bi morali biti gonilo energetskega prehoda in nihče ne bi smel biti zapostavljen. Upoštevati je treba socialne posledice teh sprememb. V ta namen je potreben nov družbeni dogovor med vsemi udeleženimi stranmi. Državljani bi morali imeti možnost, da v okviru stalnega državljanskega dialoga prispevajo k vsem pomembnim političnim odločitvam v zvezi s podnebnimi spremembami, zlasti na ravni EU. (mp)