Priporočila EESO za prihodnjo gospodarsko politiko EU in upravljanje EMU

EESO je julija predstavil predloge za gospodarsko agendo za prihodnje zakonodajno obdobje in priporočil, naj se uporabijo kot podlaga za novo gospodarsko strategijo EU.

Prihodnja gospodarska politika in upravljanje bi po mnenju EESO morala upoštevati geopolitične in družbene izzive, kot so upočasnitev svetovne gospodarske rasti, nerešeni trgovinski spori, brexit, podnebne in demografske spremembe, vse večje neenakosti in četrta industrijska revolucija, ter prispevati h krepitvi odpornosti na krize in k trajnosti gospodarskega modela. Ti izzivi terjajo daljnosežno gospodarsko strategijo z jasnimi političnimi cilji in skladnejši okvir gospodarskega upravljanja.

Vse štiri stebre EMU – monetarni in finančni steber, ekonomski steber, socialni steber in politični steber – je treba uravnoteženo okrepiti, potrebno pa je tudi pozitivno sporočilo za prihodnji razvoj gospodarstva EU. EESO med drugim poziva k vzpostavitvi fiskalne zmogljivosti na ravni euroobmočja, uravnoteženju ukrepov na strani ponudbe in povpraševanja ter večji vključenosti Evropskega parlamenta, socialnih partnerjev in organizacij civilne družbe v ključne socialne in gospodarske politične odločitve.

Glede navzgor usmerjene konvergence EESO meni, da je treba spodbujati izobraževanje in usposabljanje, raziskave in razvoj ter inovacije. Takšni ukrepi lahko okrepijo konkurenčnost gospodarstva EU na podlagi njegove sposobnosti, da trajnostno povečuje svojo produktivnost in življenjski standard Evropejcev, hkrati pa postaja podnebno nevtralno.

Več informacij: ECO/492 in ECO/493 (jk).