EESO je na pobudo člana Antonella Pezzinija 9. julija 2019 gostil delegacijo predstavnikov kitajskih zakonodajnih organov.

Srečanje, ki ga je odprl generalni sekretar EESO Gianluca Brunetti, je bilo namenjeno prihodnosti odnosov med EU in Kitajsko na področju standardizacije tehničnega sodelovanja v zvezi z varnostjo dvigal in tekočih stopnic. „Krepitev odnosov med Evropo in Kitajsko na tako pomembnem področju je ključnega pomena ne samo za ta sektor, temveč za celotno industrijo,“ je dejal g. Pezzini.

Po obisku v EESO je bil naslednji dan v prostorih Evropskega odbora za standardizacijo (CEN) v Bruslju podpisan prvi sporazum o ustanovitvi skupne delovne skupine EU in Kitajske, ki naj bi se prvič sestala oktobra 2019 na Kitajskem. (mp)