Evropsko kmetijstvo bi moralo preiti v agroekologijo

EU mora večji poudarek nameniti kratkim verigam preskrbe in agroekologiji pri kmetovanju, da bi ohranila svoje kmetijstvo in povečala odpornost na nove izzive, kot so podnebne spremembe. Z agroekologijo bomo hkrati zagotovili svojo oskrbo s hrano in bolj zdrava živila, s čimer se bo povečala njihova vrednost. Kratke dobavne verige pa bodo manjšim kmetijam pomagale povečati njihov dohodek in oživile podeželje.

„Kratke dobavne verige lahko ustvarjajo delovna mesta in rast ter s tem blaginjo, zlasti na podeželju. Izziv pri tem je omogočiti oblikovanje lokalnih prehranskih sistemov, ki temeljijo na lokalnem upravljanju. Digitalizacija ima in bo tudi v prihodnosti imela ključno vlogo tako pri proizvodnji in predelavi kot pri kupovanju in prodaji,“ je pojasnila Geneviève Savigny, poročevalka za mnenje Spodbujanje kratkih in alternativnih verig preskrbe s hrano v EU: vloga agroekologije.

Da bi agroekologija zaživela po celi Evropi, EESO predlaga večplastni strukturiran akcijski načrt, ki vključuje regionalno, nacionalno in evropsko raven. Poleg tega je treba obstoječe programe usmeriti v podporne ukrepe agroekologiji in kratkim dobavnim verigam.

Okvir za ta akcijski načrt bi lahko bila celostna prehranska politika, za katero se EESO zavzema že več let in h kateri bi lahko konkretno prispeval. (sma)