Zaščita raznolikosti

Pripravila skupina Raznolikost Evrope v EESO

Že večkrat sem obiskal koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau in vsakokrat sem bil osupnjen zaradi grozot in nečlovečnosti, ki jih je človek sposoben storiti sočloveku. Toda obdajali so me tudi drugi občutki, ki se z vsakim obiskom spreminjajo. Verjetno je bilo pričakovano, dejansko celo zaželeno, da bo obisk razširjenega ožjega predsedstva EESO v koncentracijskem taborišču 12. junija v nas sprožil razmislek ne le o preteklosti, temveč predvsem o sedanjosti in prihodnosti.

Danes Evropo ogrožajo populistične in nacionalistične težnje. Spomnimo se samo nedavnih volitev na Madžarskem, v Italiji, Avstriji, Nemčiji in Sloveniji. Delež glasov, ki jih prejmejo populistične stranke, se je v državah članicah EU s povprečnih 8,5 % leta 2000 povzpel na današnjih več kot 24 % in tako dosegel vrh. Če se želimo tem težnjam zoperstaviti, moramo brez dvoma v središče postaviti EU in njene vrednote. Toda EU kot institucija ne more podati odgovorov na vsa vprašanja. Potrebujemo tudi evropske državljane in organizirano civilno družbo, ki morajo okrepiti svoja prizadevanja, da bodo navezali stik in dialog s tistimi, ki se znajdejo v pasti ekstremizma, in pomagali znova uravnovesiti naše družbe ter politične sisteme.

V naši skupini, skupini Raznolikost Evrope, to nalogo jemljemo zelo resno. To je naša odgovornost in z našim znanjem in ustvarjalnostjo bomo še naprej prispevali k mirni, trajnostni Evropi in uravnoteženemu družbeno-gospodarskemu napredku z zmanjševanjem revščine ter varovanjem okolja. Naši predstavniki kmetov, okoljevarstvenikov, MSP, svobodnih poklicev, potrošniških in invalidskih organizacij ter starejših in mnogih drugih, bodo „govorili“ z evropskimi državljani in zanje. To sodi k vsakodnevnemu delu Odbora in je hkrati tudi prispevek k osnutku načrta EESO za Pot od Krakova do Sibiu in naprej, katerega namen je predstaviti vizijo civilne družbe o Evropi prihodnosti. Ne smemo pozabiti tudi na konferenco, ki jo bo naša skupina organizirala oktobra v Avstriji na temo Ali sta gospodarski napredek in socialna stabilnost zdravilo za evroskepticizem? Evropa je namreč predvsem simbol vzajemnega spoštovanja in zaščite raznolikosti. Ta se pa začne že v naši skupini, tj. skupini Raznolikost Evrope.

Arno Metzler

predsednik skupine Raznolikost Evrope (III. skupina)