Finančne storitve za potrošnike: stališča EESO naletela na podporo na lokalnem dogodku v Španiji

Treba je okrepiti zaupanje potrošnikov v čezmejne finančne storitve v Evropi, da se poveča njihov delež, saj trenutno predstavljajo le 7 % vseh finančnih storitev. To je bil poudarek konference, ki jo je 24. maja na predstavništvu Evropske komisije v Madridu organiziral član EESO Carlos Trias Pintó. Evropski poslanec Othman Karas je napovedal, da bo Parlament nekatere poglavitne predloge EESO vključil v svoj odziv na akcijski načrt o finančnih storitvah za potrošnike, ki ga je predlagala Komisija.

Namen konference, ki je potekala pod naslovom Izzivi nove digitalne dobe: kakovostna ponudba, dostopnost, poštena konkurenca in zaščita potrošnikov, je bil promovirati mnenje EESO o finančnih storitvah za potrošnike, sprejeto septembra 2017.

Dogodek je vodil član EESO Bernardo Hernández Bataller, na njem pa sta spregovorila tako poročevalec za mnenje Michael Ikrath kot tudi soporočevalec Carlos Trias Pintó. Med govorniki so bili še poslanca Othman Karas in Jonas Fernández Álvarez, ki sta člana odbora za ekonomske in monetarne zadeve (ECON), predsednik združenja Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorro y Seguros (ADICAE) Manuel Pardos, Fernando Tejada de la Fuente iz španske centralne banke in Jose Luis Martínez Campuzano, uradni govorec španskega bančnega združenja AEB.

Kot je pojasnil g. Ikrath, morajo potrošniki imeti možnost, da prek meja izberejo najboljše in najbolj inovativne finančne produkte. Poudaril je, da je trg finančnih storitev EU še vedno razdrobljen in še zdaleč ni usklajen. Po njegovem mnenju tradicionalne banke, ki poslujejo z občani, še zlasti regionalne in lokalne, pomembno prispevajo k zaupanju potrošnikov, saj so običajno deležne velikega zaupanja evropskih potrošnikov, ki nimajo navade menjavati ponudnikov.

Treba je uskladiti merila za ocenjevanje kreditne sposobnosti, da se reši problem jemanja čezmejnih posojil, ki posojilojemalcem niso na voljo doma (angl. loan shopping), zaradi česar so izpostavljeni visokemu tveganju prezadolženosti. Plačilno nesposobnost potrošnikov je treba čim bolj zmanjšati s predpisi, je dejal g. Trias Pintó in poudaril tudi nevarnost alternativnih digitalnih valut, kot je bitcoin, kriptovalut in tehnologije veriženja podatkovnih blokov, ki bi lahko ogrozile varnost, varstvo podatkov in zaupanje potrošnikov.

G. Karas je izrazil podporo mnenju EESO ter napovedal, da bo nekatere predloge iz mnenja povzel v mnenju Evropskega parlamenta, zlasti:

  • potrebo po zagotavljanju, da davčne ureditve za produkte in storitve ne bodo več ovira za pošteno konkurenco;
  • priporočilo, da Komisija poleg potrošniških produktov opredeli dodatne „vodilne produkte“, ki so preprosti in z enakimi značilnostmi ter posledično pregledni in primerljivi;
  • potrebo po neodvisnih in potrjenih orodjih za primerjavo različnih finančnih produktov;
  • potrebo, da pravila EU o varstvu potrošnikov veljajo tudi za velika informacijsko-komunikacijska podjetja, kot sta Google in Apple. (dm)