Naložbe v visokozmogljivo računalništvo bodo povečale blaginjo, konkurenčnost in zaposlovanje

EESO podpira pobudo Evropske komisije za vzpostavitev evropskega skupnega podjetja za visokozmogljivo računalništvo. Meni, da bo ta zelo pomembna tehnologija pripomogla k reševanju najbolj perečih vprašanj, s katerimi se danes sooča družba, in bo navsezadnje povečala blaginjo, konkurenčnost in zaposlovanje.

Odbor v mnenju, ki sta ga pripravila Ulrich Samm in Antonio Long ter je bilo sprejeto na plenarnem zasedanju 23. maja 2018, poudarja, da bo evropsko skupno podjetje za visokozmogljivo računalništvo (EuroHPC) zagotovo prineslo dodano vrednost digitalni suverenosti in neodvisnosti Evropske unije. Tako bo ta imela glavno vlogo pri digitalnem razvoju, kar bo neposredno vplivalo na konkurenčnost in kakovost življenja ljudi.

Kot je dejal Samm, „je začetna naložba v višini ene milijarde EUR za pridobitev in delovanje vrhunskih superračunalnikov precejšnja, vendar ne pretirano ambiciozna, še zlasti, če jo primerjamo z naložbami drugih glavnih akterjev, ZDA in Kitajske“. „EU si mora še bolj prizadevati, da bodo njene naložbe enake tistim naših svetovnih tekmecev,“ je še dodal. Za ohranitev vrhunske ravni pri aplikacijah visokozmogljivega računalništva je poleg močnega evropskega programa za raziskave in inovacije potrebno predvsem bistveno povečanje obsega naložb v državah članicah EU.

EESO prav tako priporoča čim večjo okrepitev socialne razsežnosti procesa digitalizacije v okviru evropskega stebra socialnih pravic, tako da se opredeli vrsta družbenih izzivov, ki jih je treba premagati z uporabo nove digitalne infrastrukture. „Uvedba in uporaba visokozmogljivih računalnikov morata imeti jasen in izmerljiv pozitiven vpliv na vsakodnevno življenje vseh evropskih državljanov,“ je dejal Longo. „Zato tudi pozivamo k oblikovanju komunikacijske strategije na evropski ravni, da bi državljane in podjetja obveščali o tej pomembni novi pobudi.“ (mp)