Študija o izvajanju evropskega stebra socialnih pravic

Pripravila skupina delojemalcev v EESO

Študija, ki jo je za Evropski ekonomsko-socialni odbor na zahtevo skupine delojemalcev pripravila Evropska opazovalna skupina za socialne razmere.

S stebrom socialnih pravic bi bilo mogoče državljanom zagotoviti nove pravice, ki so nujne potrebne po letih krize in varčevalnih ukrepov. Kakšen pa je trenuten položaj stebra? Ali že ima kaj vpliva? Kakšni naj bodo prihodnji koraki?

Evropska unija potrebuje močno socialno razsežnost, ki bo protiutež prevladujočemu ekonomskemu vidiku. Ti ključni dejavniki so vključeni med načela stebra. Dojemanje stebra je na splošno pozitivno, vendar obstajajo pomisleki glede njegove nezavezujoče narave in zlasti njegovega financiranja, pri katerem bodo izrednega pomena dodeljena sredstva iz večletnega finančnega okvira.

Študija je pokazala, da je steber mso-ansi-language:EN-GB;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"> že imel precejšen vpliv na evropski semester 2018, pri čemer je bil pregled socialnih kazalnikov pozitiven korak, čeprav bi ga bilo treba malo izboljšati.

V priporočilih študija ugotavlja, da je pomembno zagotoviti dostojne minimalne plače in, še pomembneje, minimalni dohodek, ki bo delavcem dejansko omogočal preživetje. Avtorji študije predlagajo, naj se pri določanju minimalnega dohodka kot vodilo upošteva raven tveganja revščine, prilagoditi pa se je treba tudi posebnim nacionalnim razmeram. (pr)

Študija je na voljo tukaj.