Postopno opuščanje premoga v evropskih regijah: EESO z zanimanjem spremlja primer Nemčije

V nemškem Grevenbroichu je 29. maja 2018 potekala prva okrogla miza o premogovniških regijah v tranziciji. V razpravi so poleg članov EESO in predstavnika Komisije sodelovali številni lokalni akterji.

Udeleženci so opisali razmere na rudarskem območju Porenja, ki so ga prizadele strukturne spremembe. Poudarili so, da so potrebni preventivni pristop in priprave na tranzicijo. Glavni izziv je najti alternative za premog in eden poglavitnih ciljev regije je ostati glavni akter pri zanesljivi oskrbi z energijo v Nemčiji.

Občine imajo pomembno nalogo pri obveščanju javnosti, da bo ta razumela položaj. Govorniki so poudarili, da je pri doseganju ciljev najpomembnejša prožnost sistema. Prav tako je pomembno upoštevanje medregionalnih, medindustrijskih in medsektorskih vidikov.

Oskrba z energijo je najbolj kritičen element vseh oskrbovalnih omrežij, vendar pa povezave med različnimi sektorji – npr. plastika, promet, proizvodnja plina – lahko zagotavljajo zanesljivo oskrbo. Predstavljeni so bili projekti izobraževanja in usposabljanja ter upravljanja razpršenih virov energije. Udeleženci so po razpravi obiskali odprti kop Garzweiler. (sma)