Komisijin predlog proračuna politično premalo ambiciozen

Predlog večletnega finančnega okvira EU za obdobje 2021–2027, ki ga je predložila Evropska komisija, je nezadosten in politično premalo ambiciozen  to je ena od glavnih ugotovitev s konference, ki jo je na to temo organiziral EESO. Zaželeno bi bilo hitro doseči dogovor o primernem in ustrezno preoblikovanem dolgoročnem proračunu.

Udeleženci konference EESO so pripoznali omejitve v zvezi z naslednjim večletnim finančnim okvirom in pozdravili številne dobrodošle vidike Komisijinega predloga, a so vendarle izrazili tudi razočaranje nad vse večjim razkorakom med vprašanji, ki tarejo državljane, in njihovimi pričakovanji ter omejeno institucionalno močjo in finančnimi viri, ki jih ima EU trenutno na voljo. Predlog Komisije ne omogoča ustrezne obravnave tega razkoraka, zato so potrebne spremembe.

Stefano Palmieri, predsednik strokovne skupine ECO v EESO, je tako kot Evropski parlament voditelje EU pozval, naj dvignejo sedanjo zgornjo mejo za izdatke EU na 1,3 % BND.

Udeleženci so razpravljali ne le o velikosti predlaganega proračuna, temveč tudi o njegovi strukturi, porazdelitvi sredstev in naboru orodij. O tem je bilo podanih več različnih mnenj.

Govorniki so sicer na splošno pozdravili politične prednostne naloge, ki so bile na novo dodane, vendar so pozvali, naj se temeljito ocenita vzdržnost in učinkovitost novih instrumentov politike.

Nove prednostne naloge ne bi smele krniti financiranja uveljavljenih prednostnih nalog, tj. kohezijske politike in skupne kmetijske politike, četudi je slednji treba ustrezno preoblikovati.

Udeleženci so podprli večje pogojevanje dostopa do sredstev EU in pozdravili nove instrumente za stabilno EMU. So pa podvomili, da so predlagana orodja dovolj ambiciozna in učinkovita, ter pozvali k dodatnim informacijam.

Govorniki so si bili edini, da je dogovor o večletnem finančnem okviru nadvse pomembno doseči pred neformalnim srečanjem Evropskega sveta v Sibiuu in pred evropskimi volitvami v letu 2019.

Ugotovitve s konference bodo uporabljene v mnenju EESO, ki bo predvidoma obravnavano na plenarnem zasedanju EESO septembra 2018. (jk)