Nagrada za civilno družbo za leto 2018: identitete, evropske vrednote in kulturna dediščina v Evropi

Dogodki v svetu v zadnjih letih so evropski projekt postavili na preizkušnjo. Prebivalstvo in vlade na vseh ravneh niso bili pripravljeni na notranje spore, nezadovoljstvo med državljani in močno povečanje migracij, zaradi česar se je okrepila nacionalistična retorika in omajala vzajemna solidarnost. V teh razmerah so organizacije civilne družbe odigrale ključno vlogo pri postavljanju potenciala evropske kulturne dediščine v ospredje, krepitvi identitet in družb ter spodbujanju izjemnega potenciala raznolikosti, ki je temelj naše evropske zgodovine.

Nagrada EESO za civilno družbo za leto 2018 bo podeljena za inovativne pobude, ki so znatno prispevale k obvladovanju naslednjih izzivov:

  • povečati ozaveščenost o večplastnosti in bogastvu evropskih identitet,
  • v celoti izkoristiti potencial kulturnega bogastva Evrope,
  • olajšati dostop do evropske kulturne dediščine ter
  • spodbujati evropske vrednote, kot so spoštovanje človekovega dostojanstva in pravic, svoboda, demokracija, enakost in načelo pravne države.

Nagrada znaša 50 000 EUR, razdeljena pa bo med največ pet nagrajencev. Rok za prijavo je 7. september 2018, slavnostna podelitev pa bo 13. decembra 2018 v Bruslju. Za nagrado EESO za civilno družbo se lahko potegujejo vse organizacije civilne družbe, ki so uradno registrirane v Evropski uniji in delujejo na lokalni, nacionalni, regionalni ali evropski ravni. Zanjo se lahko potegujejo tudi posamezniki.

Seznam pogojev za udeležbo in spletna prijavnica sta na voljo tukaj. (ll)