Razpoložljivi jeziki:

Uvodnik

Drage bralke in bralci,

konec junija se bomo poslovili od romunskega predsedstva Sveta Evropske unije in, kot ponavadi, se v novem polletju začenja novo predsedstvo. Finska tokrat tretjič v zgodovini prevzema predsedovanje, tokrat pod geslom „Trajnostna Evropa, trajnostna prihodnost“. Prepričan sem: Finska si bo močno prizadevala, da bo EU na terenu udejanjala svoj vodilni položaj v svetu na področju podnebnih ukrepov.

Koledar dogodkov

22. julij 2019, Atene, Grčija

Luca Jahier, govornik na seji grškega ekonomsko-socialnega sveta

23. in 24. julij 2019, Riga, Latvija

Javno posvetovanje in informativni obisk: Oblikovanje agende EU o pravicah invalidov za obdobje 2020–2030 
 

Na kratko

EESO v Španiji presojal učinek novih ekonomskih modelov na evropski enotni trg

Delegacija EESO se je v okviru priprave študije o novih ekonomskih modelih, katere namen je oceniti njihov dolgoročni vpliv na ekonomski model EU, pred kratkim v Malagi v Španiji srečala s predstavniki sindikatov, nevladnih organizacij in lokalnih oblasti.

Nekdanja predsednica skupine delojemalcev v EESO, Gabriele Bischoff, izvoljena v Evropski parlament

Gabriele Bischoff, ki je v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru do nedavnega predsedovala skupini delojemalcev, je postala nova poslanka skupine S&D v Evropskem parlamentu. Izvoljena je bila na listi stranke SPD v volilnem okrožju nemškega glavnega mesta Berlin.

 

Dilyana Slavova se je udeležila srečanja na visoki ravni o podpori EU za Tunizijo

Dilyana Slavova, predsednica strokovne skupine EESO za zunanje odnose, se je udeležila mednarodnega srečanja, ki je potekalo 3. julija v prostorih EESO na temo Socialno in solidarnostno gospodarstvo v Tuniziji: vloga in podpora EU. Na srečanju je sodelovalo več pomembnih govornikov, med drugimi Samir Taïeb, tunizijski minister za kmetijstvo, in Michael Koehler, direktor za politiko južnega sosedstva pri Evropski komisiji.

Novice EESO

EESO poziva k socialno pravičnemu energetskemu prehodu in stalnemu dialogu z državljani

EESO je na junijskem plenarnem zasedanju organiziral razpravo s komisarjem Marošem Šefčovičem o prihodnosti evropske energetske unije ter predstavil svoje stališče o predlagani strategiji EU za dolgoročno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

EESO poziva voditelje EU, naj okrepijo mednarodno vlogo evra

EESO je v nedavno sprejetem mnenju pozval voditelje EU, naj povečajo prizadevanja za okrepitev mednarodne vloge evra. Po njegovem mnenju bi močan evro prispeval k dobrobiti državljanov in podjetij EU, ohranjal skupne vrednote in spodbujal skupne interese.

EESO poziva k izboljšanju makroregionalnih strategij

EESO poziva k izboljšanju makroregionalnih strategij in v raziskovalnem mnenju predstavlja niz predlogov politike za koriščenje vseh možnosti, ki jih ponujajo.

Grand Départ of the Tour de France - EESC hosts event on clean mobility

EESO je v povezavi s štartom dirke po Franciji pripravil predstavitev knjige o italijanskem kolesarskem šampionu in vojnem junaku Ginu Bartaliju. Dogodka, ki je potekal 3. julija, se je udeležil tudi avtor knjige, novinar Alberto Toscano, ob dogodku pa je bila organizirana razprava o čisti mobilnosti.

Mediji bi se morali otresti pomilovanja pri poročanju o invalidnosti

Glede na pogosto enodimenzionalno ali pomilovalno prikazovanje invalidov, ki temelji na predsodkih in napačnih predstavah, ter še vedno nezadostno ponudbo informativnih in razvedrilnih programov, ki izpolnjujejo merila dostopa brez ovir, je pred evropskimi mediji še dolga pot do stvarnega in vključujočega poročanja o invalidnosti.

Osnovne storitve bi morale biti na voljo vsem

Boljše izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, s poudarkom na širjenju dostopa do osnovnih storitev, je bila ena od tem junijskega plenarnega zasedanja, na katerem so člani sprejeli mnenje na lastno pobudo o tem vprašanju, ki sta ga pripravila Raymond Hencks in Krzysztof Balon.

Voditelji EU pozivajo, naj Evropa postane svetovna prvakinja v trajnostnem razvoju

Nacionalni ekonomsko-socialni sveti ter Evropski ekonomsko-socialni odbor so iz Rima, kjer so se sestali 13. in 14. junija, da bi razpravljali o svoji vlogi v trajnostnem razvoju Evrope ter evropskem stebru socialnih pravic, poslali sporočilo voditeljem EU.

EU bi se morala celoviteje odzvati na nespoštovanje pravne države

Evropski ekonomsko-socialni odbor je EU pozval, naj bo bolj proaktivna v zvezi z vse pogostejšimi kršitvami pravne države v EU, saj obstaja bojazen, da bi lahko prerasle v globoko krizo na področju demokracije ter temeljnih pravic in svoboščin.

EESO podpira podnebne ukrepe finskega predsedstva

Glavni cilj finskega predsedovanja EU, ki se je začelo 1. julija, je zavezati Unijo k občutnemu zmanjšanju emisij, da bi do leta 2050 dosegli podnebno nevtralnost. EESO bo podprl podnebne ukrepe finskega predsedstva in si še naprej prizadeval za okvir EU, ki bo spodbujal podnebne pobude državljanov in skupnosti.

Novice skupin

Z nižjimi davki za podjetja se spodbudijo naložbe, ocenjuje nedavna študija

Pripravila skupina delodajalcev v EESO

Davki na dohodek pravnih oseb so oblika obdavčitve, ki najslabše vpliva na gospodarsko rast. V nasprotju s prepričanjem ljudi se prihodki od davkov pravnih oseb v razmerju do BDP v zadnjih 40 letih niso zmanjšali. Države, ki so v zadnjih letih znižale dejansko stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb, so v naslednjih letih zabeležile povečanje naložb. To je nekaj od ugotovitev iz nedavno opravljene študije, ki jo je na pobudo skupine delodajalcev naročil Evropski ekonomsko-socialni odbor.

Skupina delojemalcev v EESO v Romuniji razpravljala o zaposlovanju, konvergenci in socialnih pravicah

Pripravila skupina delojemalcev v EESO

Člani skupine delojemalcev so se 25. junija sestali na izredni seji v Bukarešti, na kateri so razpravljali predvsem o pravicah delavcev in socialni konvergenci oziroma o Evropi skupnih vrednot. Predsednik skupine Oliver Röpke je čestital romunskemu predsedstvu EU za več dosežkov, ki so bili ključni za izboljšanje življenjskih pogojev delavcev, kot so ustanovitev Evropskega organa za delo ter direktivi o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja ter o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih.

Arno Metzler, predsednik skupine Raznolikost Evrope, na generalni skupščini Nacionalne zveze družinskih združenj (UNAF)

Pripravila skupina Raznolikost Evrope v EESO

Francoska Nacionalna zveza družinskih združenj (UNAF) je 22. in 23. junija v Reimsu organizirala generalno skupščino. Podpredsednica UNAF in članica III. skupine ga. Basset je nanjo povabila g. Metzlerja. Glavna tema razprav je bila participativna demokracija in vloga posredniških institucij.

Kmalu v EESO/kulturne prireditve

EESO bo na posebnem večeru predstavil finsko kulturo

EESO bo ob začetku finskega predsedovanja Svetu EU 17. julija pripravil finski večer, na katerem se boste lahko seznanili s tipično finsko glasbo in plesi, kulturo in tradicijo.