Bolgarska članica Milena Angelova je nova podpredsednica EESO, pristojna za proračun

Milena Angelova iz Bolgarije, članica skupine delodajalcev, bo ena od dveh podpredsednic Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) v dveinpolletnem mandatu od leta 2018 do leta 2020. Odgovorna bo za proračunske zadeve.

Po izvolitvi je podpredsednica, pristojna za proračun, Milena Angelova, dejala: „Evropski ekonomsko-socialni odbor ima edinstveno in ključno vlogo, saj ima možnost predstaviti uravnoteženo stališče socialnih partnerjev in organizirane civilne družbe o tem, kako skupaj učinkoviteje doseči bolj enotno in federalno Evropo, sposobno kar najbolje izkoristiti priložnosti, ki jih ponujajo četrta industrijska revolucija, umetna inteligenca in digitalizacija, ter se spopasti z izzivi vse večje bojazni, ksenofobije in migracij.“ Prizadevati si moramo za bolj usmerjeno in učinkovitejšo Evropo in za to, da bi delali manj, a učinkoviteje. Prepričana sem, da se geslo sedanjega bolgarskega predsedstva Sveta Evropske unije – ,Združeni smo močni’ – na to neposredno navezuje in bi ga bilo treba v celoti podpreti.“

Več o Mileni Angelovi najdete tu. (sg)