Vse institucije EU in države članice bi se morale hitro in usklajeno solidarnostno odzvati na pandemijo koronavirusa ter sprejeti dodatne ukrepe za spodbujanje trajnostnih naložb za financiranje evropskega zelenega dogovora, ugotavlja EESO v nedavno sprejetem svežnju mnenj.

V svežnju mnenj, sprejetih na junijskem plenarnem zasedanju, EESO poziva k ustreznemu financiranju evropskega zelenega dogovora in države članice spodbuja, naj čim prej sklenejo dogovor o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021-2027, ki bo v skladu s cilji zelenega dogovora.

Poročevalec za mnenje o naložbenem načrtu za evropski zeleni dogovor Carlos Trias Pintó je dejal:„Izbruh koronavirusa bo pomembno vplival na naše gospodarstvo, doseganje ciljev trajnostnega razvoja in ciljev zelenega dogovora ter na proračun EU. Prizadevanja za okrevanje bi se zato morala osredotočiti na iste cilje. Zeleni dogovor mora postati hrbtenica našega gospodarstva.“

Zato je treba proračun EU za obdobje 2021-2027 okrepiti in zgornjo mejo porabe začasno zvišati na 2 %. Poročevalka za mnenje o skladu za pravični prehod in spremembah uredbe o skupnih določbah Ester Vitale je pojasnila:„Proračun EU je treba povečati bodisi z določitvijo novih lastnih sredstev bodisi z zvišanjem prispevkov držav članic.“

Soporočevalec pri obeh mnenjih Petr Zahradník pa je dodal:„Proračunske določbe za zeleni dogovor v novem večletnem finančnem okviru ne zadostujejo. Prihodnji proračun EU mora biti kos ambicijam zelenega dogovora in načrta za okrevanje.“ (mp)