Predsednik Evropskega ekonomsko-socialnega odbora Luca Jahier je 20. maja gostil spletni seminar z naslovom „Migracije v času COVID-19 – nepozabljena tragedija, ki čaka na nov pakt EU“.

Spletnega seminarja so se udeležili ugledni govorci, med njimi grški minister za migracije in azil Notis Mitarachi, evropski poslanec in predsednik odbora EP za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Juan Fernando López Aguilar in generalna sekretarka Evropskega sveta za begunce in izgnance Catherine Woollard.

Udeleženci so razpravljali o posledicah izbruha COVID-19 za migracije in azilne postopke v EU in o tem, ali bi lahko Evropska unija končno našla učinkovit način za upravljanje migracij in nov duh solidarnosti na tem področju.

Vprašanji solidarnosti med državami, ki sprejemajo migrante, in razporeditve prosilcev za azil, ki prispejo na evropska tla, sta ostajali nerešeni že dolgo pred pandemijo in bosta znova v ospredju, ko bodo države EU odpravile omejitve glede prestopa meja in potovanj, saj je na tisoče migrantov obtičalo v tranzitu.

„Beseda solidarnost je dobila nov pomen z odločitvami brez primere, ki so jih Evropska komisija in države članice sprejele kot odziv na krizo zaradi COVID-19. Novi pakt o migracijah in azilu mora omogočiti enako raven solidarnosti med državami članicami in tretjimi državami za zaščito pravic in dostojanstva migrantov in beguncev,“ je dejal Luca Jahier.

Novi evropski pakt o migracijah in azilu je bil načrtovan za marec 2020, vendar je bil zaradi pandemije preložen.

Notis Mitarachi je dejal, da mora Evropa nujno imeti zakonite migracije, „in ne naključnih, ki smo jim sedaj priča. Zavzeti je treba strožje stališče do vračanja oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev za status begunca, kar bi morala biti tudi glavna točka novega pakta o migracijah. Najbolj izpostavljene države nimajo zmogljivosti za soočanje z migracijskimi tokovi.“

Catherine Woollard je posvarila pred prožnim modelom solidarnosti, ki solidarnost obravnava kot zbirko orodij, ki državam članicam omogočajo, kako in kdaj bodo solidarne: „Solidarnost je dolžnost iz evropskih pogodb, ki so jih podpisale vse države članice, in ni nekaj neobveznega.“

Juan Fernando López Aguilar je dejal: „Veliko razlogov je za zaskrbljenost, zato smo do Komisije upravičeno zahtevni. Obstajati bi moral nek organ EU, ki bi uveljavljal solidarnost in zagotovil, da nekatere države niso prepuščene same sebi.“ (ll)