EESO svojo znamenito nagrado za civilno družbo v letu 2019 posveča krepitvi vloge žensk in boju za enakost spolov.

Za leto 2019 se že lahko prijavite.

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je razpisal nagrado za civilno družbo za leto 2019. Letošnja tema je Več žensk v evropski družbi in gospodarstvu, nagraditi pa želi inovativne pobude in projekte, namenjene boju za enake možnosti za ženske in moške ter njihovo enako obravnavo na vseh področjih gospodarskega in družbenega življenja.

Za nagrado EESO za civilno družbo se lahko potegujejo vse organizacije civilne družbe, ki so uradno registrirane v Evropski uniji in delujejo na lokalni, nacionalni, regionalni ali evropski ravni. Prijavijo pa se lahko tudi posamezniki. Nagrajene so lahko le pobude in projekti, ki so že bili izvedeni ali se še izvajajo.

Nagrada znaša 50.000 EUR, razdeljena pa bo med največ pet nagrajencev. Rok za prijavo je 6. september do 10.00, slavnostna podelitev pa bo 12. decembra 2019 v Bruslju.

Pogoji za sodelovanje in spletna prijavnica so na voljo na naši spletni strani. (ll)