Evropski ekonomsko-socialni odbor države članice EU poziva, naj v skladu s svoboščinami in temeljnimi pravicami EU vzpostavijo ugodno okolje za filantropijo, ter jim priporoča, naj jo priznajo in spodbujajo kot obliko izkazovanja družbene zavezanosti skupnemu dobremu.

V prvem mnenju, ki ga je v celoti posvetil filantropiji, je EESO tudi priporočil, naj bo olajšanje čezmejnega človekoljubnega delovanja prednostna naloga tako EU kot držav članic. Vendar je poudaril, da filantropija ne more zamenjati socialne države in trdnih sistemov socialne zaščite, ki temeljijo na davčni pravičnosti in učinkovitih politikah zaposlovanja. Namesto tega bi jih bilo treba okrepiti in nadalje razviti, s čimer bi se tudi povečala sposobnost človekoljubnih organizacij, da „zapolnijo vrzeli“ in dopolnijo financiranje na nišnih področjih, na katerih ni javne podpore. „V celoti priznavamo dopolnilno in inovativno dodano vrednost, ki jo lahko filantropija prispeva k socialni koheziji s spodbujanjem skupnih vrednot in krepitvijo odpornosti družbe,“ je dejal poročevalec za to mnenje Petru Sorin Dandea. Poudaril je še, da bi moralo človekoljubno delovanje ostati pregledno, kar bi bilo treba spodbujati z varnostnimi ukrepi na nacionalni in evropski ravni. Zbrani podatki kažejo, da se je filantropija v Evropi v zadnjih treh letih močno povečala: letno naj bi bilo v Evropi po previdni oceni za najmanj 87,5 milijarde EUR človekoljubnih prispevkov. (ll)