Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je Evropsko unijo in njene države članice pozval, naj enakost spolov uvrstijo na vrh svoje politične agende, saj ga skrbi, da bi nedavni napadi na pravice žensk v Evropi lahko resno ogrozili napredek pri doseganju enakosti med moškimi in ženskami.

„V tem desetletju smo priča opaznemu načrtnemu nazadovanju na področju enakosti spolov in človekovih pravic. Na številnih področjih, tudi kar zadeva plače, pokojnine in zaposlitvene možnosti, se je napredek pri doseganju enakosti ustavil ali nazadoval,“ je dejala Indre Vareikytė, poročevalka za mnenje EESO o vprašanjih enakosti spolov.

„S sedanjim tempom bo trajalo več kot sto let, da bodo v Evropi ženske dosegle enakost z moškimi, ženske v prihodnosti pa bodo imele manj pravic, kot jih imajo današnje ženske,“ je še dodala.

EESO je pozval EU, naj okrepi svoja prizadevanja in v prihodnjih finančnih okvirih opredeli enakost kot samostojen cilj ter sprejme ambiciozno in zavezujočo petletno strategijo, s katero bo mogoče učinkovito obravnavati vse vidike enakosti spolov.

Pozval je vse države članice, ki še niso ratificirale Istanbulske konvencije, naj o tem znova razmislijo, Komisijo pa zaprosil, naj v opredelitev nezakonitega sovražnega govora doda spletno nadlegovanje in trpinčenje žensk.

Da bi zagotovil enako zastopanost žensk v svojih vrstah, je EESO pozval Svet, naj pregleda svoje smernice za imenovanje članov EESO. Priporočil je, naj države članice pri njihovi izbiri upoštevajo enako zastopanost spolov. Trenutno je med člani EESO 30 % žensk. (ll)