Pripravila skupina Raznolikost Evrope v EESO

Glavne točke povzetka študije Mladi in EU: dojemanje, znanje in pričakovanja so bile predstavljene15. maja v tiskovnem središču Evropske komisije v stavbi Charlemagne.

Namen raziskave je primerjati stališča mladih, ki se šolajo v evropskih šolah v Bruslju in šolah v okviru nacionalnih izobraževalnih sistemov v Franciji, Nemčiji, Italiji in Romuniji ter na Švedskem. Koliko ti mladi vedo o EU in kje so to znanje pridobili? Kaj menijo o EU in kako lahko EU vpliva na njihovo sedanje in prihodnje življenje? Ali so med državami članicami velike razlike in ali imajo učenci v evropskih šolah bistveno drugačna stališča?

Predsednik skupine Raznolikost Evrope v EESO Arno Metzler je v zvezi z raziskavo dejal: „Bistvenega pomena je ustvariti novo evropsko državljanstvo, ki bo stkalo vez z ljudmi in jih obogatilo.“ Razviti bi morali nova orodja za poučevanje o EU, med drugim bi lahko ustanovili evropsko učno platformo ali uvedli poseben predmet v šolah, pri katerem bi poučevali, kako institucije EU vsakodnevno delujejo. Želimo doseči, da bi bila evropska skupnost bolj aktivna. Organizacije civilne družbe in državljani bi morali razširjati evropske ideje in cilje. Izkoristiti moramo potencial naših mladih generacij in jim prisluhniti tako na nacionalni kot na evropski ravni. (ih)