Enotni trg je evropskim državljanom prinesel zelo otipljive koristi

Enotni trg je evropskim državljanom prinesel številne konkretne koristi, ocenjuje Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) v svojem odzivu na oceno Evropske komisije glede stanja na enotnem trgu. Cenovno dostopna letalska potovanja, odprava stroškov gostovanja v mobilnih komunikacijskih omrežjih, večje možnosti zaposlitve na vseevropskem trgu dela, pravice potrošnikov, ki jim zagotavljajo čezmejno varstvo ... Ti dosežki bi lahko bili učinkovito zdravilo proti populizmu, nacionalizmu in protekcionizmu, meni EESO.

Na plenarnem zasedanju 15. maja je EESO sprejel mnenje o sporočilu Komisije Enotni trg v spreminjajočem se svetu – Edinstveno sredstvo, ki potrebuje obnovljeno politično zavezanost, v katerem je Komisija pregledala 25 let obstoja enotnega trga in navedla prihodnje izzive.

Enotni trg je izjemen dosežek, v svojem mnenju ocenjuje EESO, in EU mora zagotoviti, da se državljani zavedajo, da so številne zelo otipljive koristi, ki so jih v zadnjih 25 letih začeli uživati kot potrošniki, podjetniki ali zaposleni, rezultat enotnega trga: po ocenah so te koristi vredne kar 8,5 % BDP EU.

Za evropska podjetja enotni trg pomeni možnosti za rast in razširitev dejavnosti po vsej EU. Na svetovni ravni je Evropa z njim dobila moč trga s 512 milijoni prebivalcev, kar se je nedavno pokazalo pri mednarodnih prizadevanjih za uveljavitev Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Po mnenju EESO bi zavedanje o tem dosežku lahko pomagalo doseči potrebno podporo za prilagoditev enotnega trga digitalnemu času.

Enotni trg mora biti tudi priložnost za ponovno utrditev evropskih vrednot in pravic: „Državljani se morajo vedno zavedati vrednot svobode, gospodarske rasti, demokracije, miru, znanosti in inovacij, politične stabilnosti ter potrošniških in socialnih pravic. Vsem državam članicam in državljanom namreč zagotavljajo napredek in blaginjo,“ je dejal poročevalec za to mnenje Gonçalo Lobo Xavier.

„Enotni trg zadeva vse, zato ima takšno težo,“ dodaja soporočevalec Juan Mendoza Castro. „Boriti se moramo proti grožnjam populizma in nacionalizma, ki naraščata v Evropi, in enotni trg je eno najboljših orodij, ki jih imamo za boj proti njima.“

EESO se v mnenju osredotoča tudi na evropsko politiko konkurence, ki je s pravili o omejevanju državne pomoči in z bojem proti zlorabi prevladujočega položaja spodbudila evropski trg in koristila potrošnikom in podjetjem. Zaradi ostre svetovne konkurence podjetij z oligopolnim ali monopolnim položajem (ki so včasih v državni lasti) pa bi morala EU od svojih trgovinskih partnerjev zahtevati recipročnost, da bi evropska podjetja lažje tekmovala na njihovih tržiščih. (dm)