„Med izzivi, ki so pred nami, sta tudi boj proti podnebnim spremembam in zagotavljanje hrane na planetu, na katerem bo kmalu živelo 10 milijard ljudi. Biogospodarstvo, ki zajema proizvodnjo obnovljivih bioloških virov in njihovo predelavo v hrano, krmo in proizvode na biološki osnovi, ima lahko pri tem pomembno vlogo,“ sta dejala Mindaugas Maciulevičius in Udo Hemmerling, poročevalca za mnenje EESO Posodobitev strategije za biogospodarstvo, sprejeto 15. maja.

Trajnostna načela so bistvena za „novo“ biogospodarstvo, naravne vire pa je treba ohraniti, da bi ostali produktivni.

Mala in srednja podjetja imajo v biogospodarstvu pomembno vlogo. Da bi povečali njihov prispevek, potrebujejo boljše svetovanje in dostop do financiranja. Bistveno je vzpostaviti posamezne prožne svetovalne službe, ki bi kmetijsko-živilskim malim in srednjim podjetjem pomagale na začetku dolgoročnih inovativnih projektov. Poleg tega bi lahko imelo sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem pomembno vlogo pri izboljševanju učinkovitosti in spodbujanju izmenjave strokovnega in drugega znanja ter primerov dobre prakse.

Povezave med različnimi območji (med mesti in podeželjem, med podeželskimi območji ter med kopnim in morjem) bi lahko prispevale k trajnostnim vrednostnim verigam in grozdom biogospodarstva, še posebej pa bi srednje- in vzhodnoevropskim državam pomagale, da bi povečale proizvodnjo ter tako spodbudile rast in ustvarjanje delovnih mest, zlasti na podeželju. Območja teh držav so bogata z biomaso zaradi obsežnih dejavnosti na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva, vendar je njen velik potencial premalo izkoriščen. (sma)