Nagrada za civilno družbo v letu 2019, posvečena krepitvi vloge žensk

EESO svojo znamenito nagrado za civilno družbo v letu 2019 posveča krepitvi vloge žensk in boju za enakost spolov.

Za leto 2019 se že lahko prijavite.

 

Razpoložljivi jeziki:

Uvodnik

Glasovali smo in izvolili svoje predstavnike v Evropskem parlamentu. Glasovali smo, predvsem pa smo razumeli, da lahko naš glas vpliva na naše vsakdanje življenje.

Koledar dogodkov

28. junij 2019, Bruselj

Obveščanje o pravicah invalidov

12. julij 2019, Bruselj 

Kakšne ekonomske modele si želijo državljani Evrope?

17. in 18. julij 2019, Bruselj

Plenarno zasedanje EESO

Na kratko

Podpredsednica EESO Isabel Caño je izstrelila enega od šestih štartnih strelov teka „Bruseljskih 20 kilometrov“.

Na športni prireditvi Bruseljskih 20 kilometrov, ki je 19. maja slavila 40 let, je sodelovalo več kot 40 000 tekačev 137 narodnosti. Letos je tekmovanje potekalo v znamenju evropskih volitev pod geslom „Tokrat grem volit“.

Dilyana Slavova na srečanju zunanjih ministrov držav vzhodnega partnerstva predstavila stališča EESO

Dilyana Slavova, predsednica strokovne skupine EESO za zunanje odnose, se je udeležila srečanja zunanjih ministrov držav vzhodnega partnerstva, ki ga je 13. maja gostil Svet EU, da bi obeležil deseto obletnico vzhodnega partnerstva.

EESO praznuje 25-letnico Sporazuma o EGP

25-letnica Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), ki je stopil v veljavo leta 1994, je bila glavna tema zasedanja posvetovalnega odbora EGP 23. in 24. maja.

Menza EESO/OR odslej brez plastike

Od 14. maja v skupni menzi Evropskega odbora regij in Evropskega ekonomsko-socialnega odbora v stavbi Jacques Delors ni več nobenega plastičnega materiala za enkratno uporabo ali proizvodov v plastični embalaži. Imamo torej prvo menzo brez plastike v evropskih institucijah.

Novice EESO

Margrethe Vestager v EESO: „Potrebujemo globalno rešitev za obdavčitev digitalnega gospodarstva“

Evropska komisarka za konkurenco Margrethe Vestager je na plenarnem zasedanju Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) dejala, da „se Komisija zavzema za obdavčitev digitalnega gospodarstva, saj potrebujemo globalno rešitev. Ni sprejemljivo, da nekatera podjetja plačujejo davke, druga pa ne“. Hkrati je menila, da mora EU najprej poiskati evropsko rešitev.

Boj proti antisemitizmu je tudi boj za demokratično Evropo, ki temelji na vrednotah

EESO je na majskem plenarnem zasedanju organiziral razpravo o antisemitizmu v Evropi, na katero je povabil Rayo Kalnovo (Evropski judovski kongres), Michala Bilewicza (Center za raziskave predsodkov, Univerza v Varšavi) in Joela Koteka (Svobodna univerza v Bruslju ULB).

EESO predlaga povečanje prispevka malih in srednjih podjetij k biogospodarstvu

„Med izzivi, ki so pred nami, sta tudi boj proti podnebnim spremembam in zagotavljanje hrane na planetu, na katerem bo kmalu živelo 10 milijard ljudi. Biogospodarstvo, ki zajema proizvodnjo obnovljivih bioloških virov in njihovo predelavo v hrano, krmo in proizvode na biološki osnovi, ima lahko pri tem pomembno vlogo,“ sta dejala Mindaugas Maciulevičius in Udo Hemmerling, poročevalca za mnenje EESO Posodobitev strategije za biogospodarstvo, sprejeto 15. maja.

Dostojanstveno staranje – človekova pravica, a tudi priložnost za gospodarski napredek

EESO meni, da bi moralo dostojanstveno staranje biti temeljna pravica. Evropejci živimo dlje in to je dobra novica. S staranjem pa se pojavljajo novi socialni, gospodarski in zdravstveni izzivi, ki vplivajo tako na starejše kot na njihove družine in družbo. Po mnenju EESO se je to vprašanje predolgo zanemarjalo in vse večje potrebe starejših niso bile predvidene. EESO v mnenju, sprejetem 15. maja, poudarja ogromen potencial starejših za nova delovna mesta in tehnološki napredek.

Evropska civilna družba poziva k političnim zavezam za dosego enake obravnave moških in žensk

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je Evropsko unijo in njene države članice pozval, naj enakost spolov uvrstijo na vrh svoje politične agende, saj ga skrbi, da bi nedavni napadi na pravice žensk v Evropi lahko resno ogrozili napredek pri doseganju enakosti med moškimi in ženskami.

EESO poziva vlade, naj spodbujajo in promovirajo človekoljubno delovanje v Evropi

Evropski ekonomsko-socialni odbor države članice EU poziva, naj v skladu s svoboščinami in temeljnimi pravicami EU vzpostavijo ugodno okolje za filantropijo, ter jim priporoča, naj jo priznajo in spodbujajo kot obliko izkazovanja družbene zavezanosti skupnemu dobremu.

Enotni trg je evropskim državljanom prinesel zelo otipljive koristi

Enotni trg je evropskim državljanom prinesel številne konkretne koristi, ocenjuje Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) v svojem odzivu na oceno Evropske komisije glede stanja na enotnem trgu. Cenovno dostopna letalska potovanja, odprava stroškov gostovanja v mobilnih komunikacijskih omrežjih, večje možnosti zaposlitve na vseevropskem trgu dela, pravice potrošnikov, ki jim zagotavljajo čezmejno varstvo ... Ti dosežki bi lahko bili učinkovito zdravilo proti populizmu, nacionalizmu in protekcionizmu, meni EESO.

Umetna inteligenca v Evropi: nihče ne sme biti zapostavljen

EESO je v oceni usklajenega načrta za umetno inteligenco, ki ga je pripravila Evropska komisija, dejal, da bi moral biti razvoj umetne inteligence v Evropi čim bolj vključujoč. Potrebna je politika, s katero bi zagotovili, da bi civilna družba izkoristila številne prednosti umetne inteligence, hkrati pa čim bolj zmanjšali tveganja, med katerimi je tudi manipulacija demokratičnih procesov.

Novice skupin

Glas delojemalcev v naslednjem Evropskem parlamentu

Pripravila skupina delojemalcev v EESO

Glas delojemalcev se mora slišati jasno in glasno, ne le v Evropskem parlamentu, tudi v Komisiji,je povedal Oliver Röpke, predsednik skupine delojemalcev v EESO. V ta namen je skupina 22. maja 2019 ob robu kongresa Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) organizirala stranski dogodek, namenjen razpravi o tem, kako zagotoviti, da bodo pravice delavcev v novem petletnem mandatu Evropskega parlamenta v središču politične agende.

Skupina Raznolikost Evrope objavila povzetek študije o mladih in EU

Pripravila skupina Raznolikost Evrope v EESO

Glavne točke povzetka študije Mladi in EU: dojemanje, znanje in pričakovanja so bile predstavljene15. maja v tiskovnem središču Evropske komisije v stavbi Charlemagne.

Podpredsednik Komisije s skupino delodajalcev razpravljal o prihodnjih političnih prioritetah

Pripravila skupina delodajalcev v EESO

Naložbe in trenutni izzivi v EU ter možne prednostne naloge v naslednjem mandatu Evropske komisije in Evropskega parlamenta so bile osrednje teme razprave med podpredsednikom Evropske komisije Jyrkijem Katainenom in člani skupine delodajalcev na seji skupine 15. maja 2019.

Kmalu v EESO/kulturne prireditve

Poženimo pedala za čisto mobilnost

EESO bo 3. julija 2019 kot uvod v razpravo o čisti mobilnosti gostil pogovor z Albertom Toscanom, novinarjem in avtorjem knjige Gino Bartali: una bici contro il fascismo (Gino Bartali: s kolesom proti fašizmu). Gino Bartali je bil kot italijanski kolesarski šampion ponos Mussolinijevega režima ter izjemen mož in tihi junak, ki je med holokavstom rešil na stotine italijanskih Judov.

Umetniška razstava „Postindustrijska družba: Umetnost in kriza vrednot“

EESO bo gostil razstavo španskega slikarja Jesusa Montoie Oribeja „Postindustrijska družba: Umetnost in kriza vrednot“. Namen razstave je poudariti delo, ki ga je EESO opravil na področju sprememb v industriji, zato je organizirana v partnerstvu s posvetovalno komisijo za spremembe v industriji (CCMI). V prostorih EESO bo na ogled od 3. do 30. junija, otvoritev pa bo 3. junija 2019, ko bo potekala seja komisije CCMI.

Več informacij je na voljo na povezavi https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/post-industrial-societies-art-crisis-values. (cc)

Razstava „EU govori vaš jezik“ zdaj na ogled v prostorih Sveta EU

poster EU speaks your language

V prostorih Sveta EU bo na ogled razstava „EU govori vaš jezik“, ki je zaživela v prostorih EESO septembra 2018 ob 60. obletnici prvega pravnega akta, ki je določil večjezičnost v EU.

Razstavo je pripravil EESO septembra 2018 ob 60. obletnici začetka veljavnosti Uredbe št. 1/1958.

 

Razstava EESO „Skupaj za vključevanje“ na ogled v okviru evropskih razvojnih dnevov

Evropska komisija pripravlja fotografsko razstavo „Skupaj za vključevanje“, ki bo na ogled 18. in 19. junija 2019 v globalni vasi evropskih razvojnih dnevov 2019 v prostorih Tour & Taxis v Bruslju.

Razstavo, ki je bila lani decembra na ogled v prostorih EESO v počastitev mednarodnega dneva invalidov, je pripravil EESO skupaj z Mednarodnim konzorcijem za invalidnost in razvoj (IDDC).