III. skupina: čas za spremembe

Arno Metzler je bil 18. aprila izvoljen za predsednika III. skupine za mandatno obdobje 2018–2020.

Po izobrazbi je odvetnik z lastno pisarno v Nemčiji od leta 1983, od leta 2002 pa je tudi predstavnik nemških svobodnih poklicev v EESO. Preden je bil izvoljen za predsednika skupine, je bil podpredsednik, pristojen za MSP, samostojne poklice in poslovnik.

Arno Metzler je velik zagovornik Evrope in trdno prepričan, da EU kot dopolnilna raven upravljanja in dodatna plast identitete prinaša mnoge koristi. Po njegovem mnenju je bistveno vložiti veliko energije v „trženje“ Evrope in njenih vrednot, kot so strpnost, pluralizem in vključevanje.

Glede na to, da je moč III. skupine v raznolikosti, je bila ena prvih odločitev novega predsednika sprememba imena skupine, ki se je iz skupine raznih dejavnosti preimenovala v skupino Raznolikost Evrope – „novo ime, ki je jasneje in privlačnejše, predvsem pa kaže na to, da smo na našo raznolikost ponosni“.

Ena glavnih prednostnih nalog v mandatu sedanjega predsednika bo boj proti predsodkom in populizmu z odgovornostjo in raznolikostjo. Skupina je že naročila študijo o vzponu populizma na območjih zunaj velikih mest, ki bo EESO omogočila bolje razumeti dejavnike, ki vplivajo na privlačnost populizma za javnost, in sredstva, s katerimi se organizacije civilne družbe poskušajo boriti proti njemu, cilj pa je tem organizacijam zagotoviti večjo podporo. Izsledki študije bodo predstavljeni na konferenci skupine oktobra v Avstriji. V središču pozornosti v mandatnem obdobju predsednika Metzlerja bosta tudi boj proti predsodkom in spodbujanje raznolikosti z izobraževanjem.

Predsedniku bo v naslednjih dveh in pol letih pomagalo sedem novo izvoljenih podpredsednikov: Baiba MILTOVIČA (LV), Krzysztof Stanisław BALON (PL), Séamus BOLAND (IE), Alfred GAJDOSIK (AT), Mindaugas MACIULEVIČIUS (LT), Pavel TRANTINA (CZ) in Ioannis VARDAKASTANIS (EL).(ih)