Okrepitev evropskega energetskega omrežja je ključnega pomena za energetsko unijo

Močnejša in medsebojno povezana evropska energetska omrežja so pogoj za evropsko energetsko unijo. Evropska energetska omrežja morajo biti dobro razvita in povezana, da bi bil uresničen namen evropskih energetskih sistemov: Evropejcem zagotoviti cenovno dostopno, zanesljivo in trajnostno energijo v konkurenčnih pogojih.

EESO je v mnenju, ki ga je sprejel na aprilskem plenarnem zasedanju in ki ga je pripravil Andrés Barceló Delgado, pozdravil sporočilo Komisije o krepitvi energetskih omrežij v Evropi in poudaril, da je finančna podpora v okviru instrumenta za povezovanje Evrope omogočila številne projekte v celotni EU.

„Dela pa je še veliko“, je dejal Andrés Barceló Delgado. „Več članic ne bo doseglo cilja 10-odstotne povezanosti do leta 2020. Glavni vzroki za to (tj. zapleteni upravni postopki, politične posledice, financiranje, pomanjkanje podpore javnosti) še niso odpravljeni in lahko ogrozijo celo doseganje ciljev za leto 2030,“ je dodal.

EESO je v odgovor na nekatera pereča vprašanja pripravil priporočila, da bi se izboljšala analiza, že v zgodnejši fazi v celoti vključile zainteresirane strani in povečala sredstva za to. (mp)