EESO poziva k oblikovanju evropske energetske unije, ki vključuje vse državljane EU in vsem tudi koristi

EESO trdno podpira cilje energetske unije in spodbuja družbo EU, naj se v celoti poistoveti s tem projektom. Energetska unija ni pomembna samo za sektorske politike na področjih, kot so energija, promet in podnebje, temveč prinaša tudi vrsto priložnosti za to, da Evropa postane bolj demokratična, povezana, konkurenčna in pravična. Zato je nujen učinkovit dialog o energiji z organizirano civilno družbo na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

V mnenju, ki ga je EESO sprejel na aprilskem plenarnem zasedanju, sta Toni Vidan in Christophe Quarez povzela napredek pri oblikovanju energetske unije EU na podlagi tretjega poročila o tem, ki ga je Evropska komisija objavila novembra 2017.

Organizirana civilna družba mora biti v to dejavno in trajno vključena. Za učinkovit dialog o energiji so potrebna skupna prizadevanja vseh institucij EU in njihovih članov, tako v Bruslju kot v državah članicah: razpravljati je treba o prednostih in vprašanjih v zvezi z energetsko unijo, državljane je treba vključiti v pripravo načrtov za energetski prehod in pripraviti javne razprave o tem, kako si ljudje predstavljajo prihodnost energije v Evropi.

Odbor predlaga praktične rešitve za premagovanje sedanjih ovir: socialni sporazum za energetski prehod z udeležbo državljanov, evropsko službo za informiranje o energiji, evropski sklad za prilagoditev energetskemu prehodu in zeleni program Erasmus Pro. (mp)