Z vključitvijo vajencev do kakovostnega vajeništva v Evropi

V pripravo programov vajeništva je treba aktivno vključiti deležnike, ki v teh programih sodelujejo: vajence in njihove organizacije. To je glavna ugotovitev EESO v zvezi s predlaganim okvirom za kakovostna in učinkovita vajeništva, za katerega Odbor sicer meni, da bo prispeval k zvišanju standardov v EU.

Mladinske in starševske organizacije, študentske organizacije in vajenci ne veljajo za običajne deležnike pri razvoju vajeništva. Ker pa so glavni koristniki teh progamov, bi morali sodelovati pri njihovem načrtovanju, upravljanju in izvajanju. Tako je zapisal EESO v mnenju o predlogu priporočila Sveta o evropskem okviru za kakovostna in učinkovita vajeništva, ki je bilo sprejeto 19. aprila.

Nujno je treba vključiti socialne partnerje, kar predlog tudi predvideva, prav tako pa je izjemno pomembno, da se pridobi podpora ostalih ključnih deležnikov, meni EESO, ki se je pri oblikovanju stališča oprl na strokovno znanje Evropskega mladinskega foruma.

Z vajeništvi ni mogoče rešiti problema brezposelnosti. Lahko sicer pripomorejo k boljšim možnostim pri iskanju zaposlitve, vendar je brezposelnost zapleten problem, ki ga je treba reševati z različnih vidikov, poudarja EESO.

EESO na splošno pozdravlja predlog, ker omogoča skupno razumevanja tega, kaj je kakovostno vajeništvo, in opredeljuje njegove glavne elemente: pisna pogodba, pravila o plačilu, čas, preživet na delovnem mestu, socialna zaščita, zdravje in varnost itd.

Podpora za MSP, ki zagotavljajo kakovostna vajeništva, je dobrodošla, ena od prednosti pa je po mnenju EESO tudi mednarodna mobilnost vajencev.

EESO je pripravljen spremljati izvajanje novega okvira v državah članicah z vidika organizirane civilne družbe.